Priporočila za izboljšanje signala pri uporabi podatkovnih naprav

Ker mobilni operaterji za prenos podatkov do uporabnikov uporabljamo zračne poti in ne fizičnih nosilcev (npr. optičnih kablov), kot je to v praksi pri ponudnikih stacionarnega dostopa do interneta, je stanje oziroma kakovost signala GSM/UMTS/LTE/5G na določeni mikrolokaciji pogojeno z dejavniki, kot so:

  • umetne ovire (kovinske in železobetonske gradbene konstrukcije, metalizirana stekla, kovinske žaluzije na oknih, ostrešja iz kovinskih materialov, izolacije, ki vsebujejo kovine …);
  • naravne ovire (razgibanost terena, vpliv vegetacije, količina snega …);
  • ali se prenos podatkov uporablja znotraj ali zunaj objekta;
  • oddaljenost podatkovne naprave/mobilnega terminala od bazne postaje;
  • zmogljivost uporabljene podatkovne naprave/mobilnega terminala.

Vpliv naravnih, še bolj pa umetnih ovir je mogoče delno omiliti, in sicer s postavitvijo podatkovne naprave/mobilnega terminala na primerno mesto. To velja predvsem za podatkovne naprave, ki so običajno nameščene v bližini računalniške opreme. V prostoru je signal GSM/UMTS/LTE/5G različen glede na mikrolokacijo podatkovne naprave/mobilnega terminala, kar pomeni, da lahko s primerno postavitvijo naprave/terminala znatno izboljšamo sprejem.

Za podatkovne naprave, kot so USB-modemi, velja splošno veljavno pravilo, da delujejo bolje pri postavitvi v bližini oken in v smeri proti bazni postaji. V nekaterih primerih izboljšanje dosežemo že s priključitvijo podatkovne naprave prek USB-podaljška, ki je lahko priložen v prodajnem paketu, in postavitvijo tega nad računalniško mizo. Najbolj ugodno pozicijo enostavno ugotovimo s pos​kušanjem.

V primeru stavb, ki so grajene iz kovinskih materialov, je znotraj objektov signal šibak ali ga celo ni, medtem ko je zunaj objektov signala GSM/UMTS/LTE/5G v izobilju. V takih primerih predlagamo uporabo zunanje antene, ki si jo lahko pred nakupom tudi brezplačno izposodite v vseh naših poslovalnicah po Sloveniji.

V primerih, ko je za izboljšanje sprejema signala potrebna postavitev zunanje antene, je treba biti pazljiv, da je antena, kolikor je mogoče, obrnjena v smeri proti najbližji bazni postaji in da ima USB-modem možnost priključitve zunanje antene.

V vseh Telekomovih centrih vam ponujamo pester izbor zunanjih in sobnih anten, s katerimi bo vaša uporabniška izkušnja brezžičnega interneta še kakovostnejša.