Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Telekom Slovenije, d.d., prejel soglasje makedonskega regulatorja za združitev operaterjev One in Vip na makedonskem trgu

8. 7. 2015

Telekom Slovenije, d.d., je danes prejel soglasje makedonske komisije za varstvo konkurence, s katerim le-ta dovoljuje združitev operaterjev ONE DOOEL Skopje, ki je del Skupine Telekom Slovenije, in VIP OPERATOR DOOEL Skopje, ki je del Telekom Austria Group, na makedonskem trgu.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., je danes prejel soglasje makedonske komisije za varstvo konkurence, s katerim le-ta dovoljuje združitev operaterjev ONE DOOEL Skopje, ki je del Skupine Telekom Slovenije, in VIP OPERATOR DOOEL Skopje, ki je del Telekom Austria Group, na makedonskem trgu. Soglasje makedonske komisije za varstvo konkurence temelji na določenih zavezah, med katerimi je tudi ta, da mora združeno podjetje zagotoviti dostop na makedonski trg virtualnim operaterjem (MVNO). Zaključek aktivnosti je načrtovan za zadnje četrtletje leta 2015.

V novoustanovljeni združeni družbi bo imel Telekom Slovenije, d.d., 45-odstotni delež, Telekom Austria Group pa 55-odstotni delež. Pogodba vključuje nakupno in prodajno opcijo za izstop Telekoma Slovenije, d.d., iz združene družbe v roku treh let po zaključeni združitvi.

Telekom Slovenije, d.d., in Telekom Austria Group sta makedonski komisiji za varstvo konkurence priglasitev nameravane koncentracije posredovali 30. decembra 2014, ko sta podpisali pogodbo o združitvi operaterjev ONE DOOEL Skopje in VIP OPERATOR DOOEL Skopje na makedonskem trgu.

Aktivnosti na makedonskem trgu so skladne s poslovnim načrtom Skupine Telekom Slovenije za leto 2015 ter Strateškim poslovnim načrtom Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2015 – 2019.

ONE DOOEL Skopje je imel konec leta 2014 v mobilnem segmentu 25,1-odstotni tržni delež in je bil tretji največji makedonski mobilni operater. V vseh segmentih storitev je imel skupno okoli 715.000 uporabnikov. V letu 2014 sta družbi ONE DOOEL Skopje in Digi Plus Multimedia DOOEL Skopje na makedonskem trgu skupaj ustvarili 75,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje in 10,6 milijona evrov EBITDA.

VIP OPERATOR DOOEL je imel konec leta 2014 28,2-odstotni tržni delež v mobilnem segment in je bil drugi največji makedonski mobilni operater, v vseh segmentih storitev pa je imel skupno okoli 620.000 uporabnikov. Družba je v letu 2014 ustvarila 62 milijonov evrov prihodkov in 12,6 milijona evrov EBITDA.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.