Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Javne objave

11. 9. 2023

Imenovanje članice uprave – delavske direktorice Telekoma Slovenije, d.d.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 16. redni seji, ki je potekala v ponedeljek, 11. septembra 2023, skladno z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju in na predlog Sveta delavcev Telekoma Slovenije, d.d., za članico uprave – delavsko direktorico imenoval dosedanjo članico uprave – delavsko direktorico, Špelo Fortin.

24. 8. 2023

Poslovanje Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., v prvih šestih mesecih leta 2023

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 15. redni seji, ki je potekala v sredo, 23. avgusta 2023, obravnaval Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje od januarja do junija 2023.

21. 7. 2023

Sprememba Finančnega koledarja družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2023

Telekom Slovenije, d.d., obvešča o spremembi Finančnega koledarja družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2023 (Finančni koledar).

19. 6. 2023

Obvestilo o sklepih 36. Skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d.

Telekom Slovenije, d.d., objavlja sklepe 36. Skupščine delničarjev družbe Telekom Slovenije, d.d., ki je potekala 16. junija 2023 v Multimedijski dvorani na sedežu družbe.

16. 6. 2023

Obvestilo o 36. Skupščini delničarjev Telekoma Slovenije, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

9. 6. 2023

Imenovanje člana nadzornega sveta družbe GVO, d.o.o.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

22. 5. 2023

Prejem nasprotnega predloga

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, sporoča, da je dne 22. 5. 2023 prejel nasprotni predlog delničarja Vseslovensko združenje malih deležnikov (VZMD) k predlogu sklepa pod 4.1 točko dnevnega reda 36. skupščine delničarjev družbe.

11. 5. 2023

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje od januarja do marca 2023

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 13. redni seji, ki je potekala v sredo, 10. maja 2023, obravnaval Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje od januarja do marca 2023.

11. 5. 2023

Sklic 36. Skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, d.d.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d., s sedežem v Ljubljani, Cigaletova ulica 15 (v nadaljevanju: družba), skladno s 36. členom Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sklicuje 36. skupščino delničarjev, ki bo 16. 6. 2023 ob 12.00 v Multimedijski dvorani na sedežu družbe.

11. 5. 2023

Prejem nasprotnega predloga

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, sporoča, da je dne 11. 5. 2023 prejel nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS).

10. 5. 2023

Telekom Slovenije, d.d., prejel sklep Vrhovnega sodišča RS

Telekom Slovenije, d.d., je 10. maja 2023 prejel sklep Vrhovnega sodišča RS v gospodarskem sporu tožeče stranke SKY NET, d.o.o., zoper toženo stranko Telekom Slovenije.

28. 4. 2023

Revidirano Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2022

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 12. redni seji, ki je potekala v sredo, 26. aprila 2023, potrdil Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2022.

12 od 372