Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Telekom Slovenije, d.d., dokončno odsvojil 100 % delež albanske družbe PRIMO Communications SHPK

6. 11. 2013

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d. d., objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., je na podlagi pogodbe o prodaji 100 % deleža v albanski družbi PRIMO Communications SHPK, ki je bila sklenjena dne 3. oktobra 2013, ter soglasja albanskega organa, pristojnega za konkurenco, in izpolnitvi ostalih pogojev, dne 6. novembra 2013 dokončno prenesel lastništvo 100 % deleža v tej družbi na kupca AD – TRADE SHPK. S tem dnem tako družba AD – TRADE SHPK v celoti prevzema upravljanje družbe PRIMO Communications SHPK, dosedanje poslovodstvo družbe PRIMO Communications SHPK pa je, skladno z dogovorom s kupcem, podalo odstopne izjave. Družba AD – TRADE SHPK je celotno kupnino poravnala ob podpisu pogodbe o prodaji 100% deleža.

Prodaja družbe v Albaniji sodi v sklop aktivnosti uresničevanja strateške usmeritve Skupine Telekom Slovenije glede konsolidacije njenih družb in med seboj povezanih dejavnosti. Aktivnosti Skupina Telekom Slovenije izvaja z namenom povečevanja učinkovitosti in konkurenčnosti.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.