Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Poslovanje Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., v prvih šestih mesecih leta 2023

24. 8. 2023

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 15. redni seji, ki je potekala v sredo, 23. avgusta 2023, obravnaval Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje od januarja do junija 2023.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 15. redni seji, ki je potekala v sredo, 23. avgusta 2023, obravnaval Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje od januarja do junija 2023.

Skupina Telekom Slovenije je v prvem polletju letošnjega leta ustvarila 334,1 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je za 6 % več kot v enakem obdobju leta 2022, pri tem pa so višje prihodke na trgu dosegle vse družbe v skupini. Telekom Slovenije, d.d., je v primerjavi z enakim obdobjem lani dosegel za 5 % višje prihodke od prodaje. Višji so prihodki mobilnih naročnikov, mobilnega trgovskega blaga in prihodki na veleprodajnem trgu, rast pa dosega tudi na področju finančnih storitev, e-Zdravja, zavarovanj in IT-storitev. IPKO Telecommunications LLC, ki na Kosovu ohranja položaj vodilnega operaterja, v mobilnem segmentu rast prihodkov dosega predvsem zaradi rasti naročnikov in predplačnikov. Skupno je Skupina Telekom Slovenije v prvih šestih mesecih letošnjega leta ustvarila 337,5 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je za 7 % več kot v enakem obdobju lani.

Dobiček iz poslovanja (EBIT) je na ravni Skupine Telekom Slovenije v prvih šestih mesecih dosegel 36,2 milijona evrov, kar je za 16 % več kot v primerljivem obdobju preteklega leta.

Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) je na ravni Skupine Telekom Slovenije dosegel 117,2 milijona evrov, kar je za 4 % več kot v primerljivem obdobju leta 2022. EBITDA marža na ravni skupine predstavlja 35,1-odstotni delež v prihodkih od prodaje.

Skupina Telekom Slovenije je v prvem polletju 2023 ustvarila čisti dobiček v višini 23,7 milijona evrov, kar je za 0,3 milijona evrov več kot v enakem obdobju leta 2022.

Telekom Slovenije, d.d., in GVO, d.o.o., sta skladno z Zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize v šestih mesecih leta 2023 prejela pomoč v višini 1,56 milijona evrov.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je podal soglasje k imenovanju Andrása Pálija za glavnega izvršnega direktorja družbe IPKO Telecommunications LLC, in sicer za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči 4. novembra 2023.

Vpliv poplav, ki so prizadele Slovenijo, na komunikacijsko infrastrukturo Telekoma Slovenije, d.d., in odziv družbe

Velik del Slovenije so v noči s 3. na 4. avgust zajele katastrofalne poplave, skladno s tem pa je bila v Telekomu Slovenije, d.d., na podlagi Sistema upravljanja neprekinjenega poslovanja (SUNP), ki ga ima družba vzpostavljenega za primer izrednih dogodkov in ki je certificiran po standardu ISO/IEC 22301, takoj aktivirana Skupina za okrevanje poslovanja.

Na prizadetih območjih je do prekinitev komunikacij prišlo predvsem zaradi izpada električnega napajanja na lokacijah, ki jih ima družba v najemu. Strokovnjaki Telekoma Slovenije, d.d., in podjetja GVO, d.o.o., so na terenu situacijo reševali z agregati, s čimer se je zagotavljalo delovanje baznih postaj in mobilnega omrežja. V času največjih vplivov je bilo moteno delovanje okoli 40 baznih postaj (od skupno prek 1500), ekipe na terenu pa so signal na prizadetih območjih v največji možni meri postopoma zagotovile v dveh dneh; v ponedeljek, 7. avgusta zjutraj, je bil vpliv omejen na 0,2 % prebivalstva. Mobilno omrežje Telekoma Slovenije, d.d., v celoti nemoteno deluje od 8. avgusta, tako da je prek nacionalnega gostovanja Telekom Slovenije, d.d., v tem obdobju komunikacijo v svojem omrežju omogočal tudi uporabnikom vseh ostalih operaterjev v Sloveniji.

Na prizadetih območjih je bila zalita, poškodovana ali pretrgana tudi kabelska infrastruktura, in sicer tako na nivoju hrbteničnega kot dostopovnega dela omrežja. Poškodbe so nastale v omrežju Telekoma Slovenije, d.d., in na novozgrajenem omrežju OŠO5 v lasti GVO, d.o.o. Popolnoma uničene oz. zalite so bile tudi nekatere funkcijske lokacije. Povezave za delovanje fiksnih storitev na prizadetih območjih so vzpostavljene začasno in bodo v prihodnje celovito sanirane skupaj z ostalo infrastrukturo. V pripravi je načrt celovite sanacije, v okviru katere bo družba zasledovala optimalno arhitekturo omrežja. Časovna izvedba sanacije bo deloma pogojena s sanacijo ostale infrastrukture na ravni države oziroma lokalnih skupnosti.

Telekom Slovenije, d.d., se kot družbeno odgovorno podjetje aktivno odziva na dogajanje v širšem in ožjem družbenem okolju, v katerem deluje. Tako svojim mobilnim naročnikom pomaga s 30-dnevnim, predplačnikom (Mobi, IZI, Spar) pa s 5-dnevnim neomejenim mobilnim prenosom podatkov, naročnikom fiksnih storitev na prizadetih območjih pomaga s 100-odstotnim popustom na mesečno naročnino za avgust, z brezplačnimi IKT-rešitvami pomaga tudi v poplavah prizadetim podjetjem.


Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer najmanj 10 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.