Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Ukinitev mobilnega naročniškega paketa Penzion plus

31. 8. 2017

Obveščamo vas, da bomo 1. 10. 2017 ukinili mobilni naročniški paket Penzion plus.

Obstoječim naročnikom navedenega mobilnega naročniškega paketa bomo v obdobju od 1. 9. 2017 do vključno 30. 9. 2017 omogočili brezplačen prehod na ostale veljavne mobilne naročniške pakete, ki so objavljeni na naši spletni strani. V kolikor naročniki ne bodo sami spremenili paketa do navedenega dne, pa bomo s 1. 10. 2017 njihov naročniški paket, glede na naročnikovo porabo in trenutno mesečno naročnino, samodejno spremenili v enega od naslednjih mobilnih naročniških paketov: Enostavni A, Enostavni B ali Dostopni A. O podrobnih spremembah paketov bodo naročniki obveščeni z direktno pošto.
Naročniki navedenega mobilnega naročniškega paketa, ki se ne strinjajo s predlagano spremembo, imajo do 30. 9. 2017 pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika (tako so naročniki kljub odstopu dolžni plačati zapadle neporavnane račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave).
Ob tem imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbrati:
1. da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali pa
2. da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.

Dodatne informacije so na voljo na www.telekom.si, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačni telefonski številki 080 8000 ali 041 700 700. Telekom Slovenije d.d.