Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Telekom Slovenije, d.d., prejel sklep Javne agencije RS za varstvo konkurence o ustavitvi postopka

31. 3. 2023

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo o prejemu odločitve v pomembnem pravnem postopku:

Telekom Slovenije, d.d., je danes, 31. 3. 2023, s strani Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: AVK) prejel sklep, s katerim je AVK postopek ugotavljanja kršitve 9. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence ustavila.

AVK je postopek uvedla 4. 10. 2004 po uradni dolžnosti, in sicer na podlagi prijave potrošnika zaradi očitka zlorabe prevladujočega položaja na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa z bitnim tokom prek bakrenega omrežja v Republiki Sloveniji (priključitev ADSL s predhodnim zakupom ISDN).

25. 10. 2013 je AVK izdala odločbo, da je Telekom Slovenije, d.d., v obdobju od 1. 12. 2002 do 5. 9. 2005 zlorabljal prevladujoči položaj na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa z bitnim tokom prek bakrenega omrežja, ki jo je Upravno sodišče RS sprva potrdilo, vendar pa je Vrhovno sodišče RS ugodilo reviziji Telekoma Slovenije, d.d., ter sodbo z dne 9. 12. 2014 zaradi zmotne uporabe materialnega prava razveljavilo, zadevo pa vrnilo Upravnemu sodišču RS v novo sojenje. Slednje je s sodbo, izdano 3. 11. 2015 tožbi Telekoma Slovenije, d.d., ugodilo, odločbo AVK z dne 25. 10. 2013 pa odpravilo ter zadevo vrnilo AVK v ponovni postopek.

AVK je po obnovi postopka 30. 3. 2023 izdala sklep o ustavitvi postopka z obrazložitvijo, da v ponovljenem postopku, skladno z navodili sodišča, ni uspela pridobiti dokazov o obstoju ustrezne tehnične rešitve pred 3. 3. 2005 in posledično izračunov ekonomskega učinka.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.