Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Sprememba finančnega koledarja za leto 2021

31. 3. 2021

Telekom Slovenije, d.d., obvešča o spremembah Finančnega koledarja družbe za leto 2021

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:


Telekom Slovenije, d.d., obvešča o spremembah Finančnega koledarja družbe za leto 2021. Do sprememb je prišlo zaradi zamika v postopku izvedbe revidiranja Skupine Telekom Slovenije. Skladno s tem se finančni koledar spremeni na način, da se spremenijo datumi objav Letnega poročila Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2020, Izjave o upravljanju, sklica 33. skupščine delničarjev družbe, 33. skupščine delničarjev družbe, sklepov 33. skupščine delničarjev družbe in izplačila dividend.

Spremenjeni finančni koledar za leto 2021 je v pripetem dokumentu.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe www.telekom.si, in sicer za obdobje najmanj 5 let.


Uprava Telekoma Slovenije, d.d.