Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Sprememba Dogovora o prenehanju pogodbe o zaposlitvi z nekdanjim predsednikom uprave

14. 11. 2019

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., se je v okviru nadaljevanja 2. redne seje, ki je potekala 14. novembra 2019, seznanil in sprejel predlog sporazuma o spremembi Dogovora o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, ki sta ga Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., in nekdanji predsednik uprave, mag. Rudolf Skobe, podpisala 16. aprila 2019, in s katerim je mag. Rudolfu Skobetu prenehala funkcija predsednika uprave. Dogovor o prenehanju pogodbe o zaposlitvi je opredelil, da mag. Rudolfu Skobetu delovno razmerje v družbi preneha 29. februarja 2020, stranki pa sta se z naknadnim sporazumom dogovorili, da mag. Rudolfu Skobetu delovno razmerje v Telekomu Slovenije, d.d., preneha 30. novembra 2019. Do dneva podpisa sporazuma je mag. Rudolf Skobe opravljal aktivnosti, ki so bile dogovorjene z Dogovorom o prenehanju pogodbe o zaposlitvi.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.


Uprava Telekoma Slovenije, d.d.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d.