Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Poslovanje Skupine Telekom Slovenije v prvih šestih mesecih leta 2020

30. 7. 2020

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 3. redni seji, ki je potekala v sredo, 29. julija 2020, obravnaval Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje od januarja do junija 2020.

​Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 3. redni seji, ki je potekala v sredo, 29. julija 2020, obravnaval Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje od januarja do junija 2020.

Skupina Telekom Slovenije je v prvem polletju letošnjega leta ustvarila 325,4 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, skupno pa 335,4 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je za 2 odstotka manj kot v enakem obdobju lanskega leta. Na prihodke v prvih šestih mesecih letošnjega leta je imela vpliv tudi razglašena pandemija novega koronavirusa, in sicer tako na mobilnem segmentu zaradi nižjih prihodkov roaminga kot na veleprodajnem trgu, kjer so nižji prihodki iz naslova mednarodnega govornega prometa in gostovanja tujih uporabnikov v domačem omrežju. Situacija, povezana s koronavirusom, je vplivala tudi na prodajo drugih storitev in trgovskega blaga. Nižji so bili prihodki klasične telefonije. V primerjavi z enakim obdobjem lani pa so se v prvih šestih mesecih prihodki E-commerca povečali za 70 %, prav tako so višji prihodki v segmentu energetike.

Dobiček iz poslovanja (EBIT) je v prvih šestih mesecih letošnjega leta na ravni Skupine Telekom Slovenije dosegel 20,7 milijona evrov. S prilagoditvijo za vpliv pogodbe o prodaji družbe Planet TV bi EBIT znašal 27,3 milijona evrov, kar je za 15 % oz. za 3,5 milijona evrov več kot v enakem obdobju preteklega leta. Skupina Telekom Slovenije je dosegla dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) v višini 104,3 milijona evrov. S prilagoditvijo za vpliv pogodbe o prodaji družbe Planet TV bi EBITDA znašal 111,0 milijona evrov, kar je za en odstotek manj kot v prvem polletju leta 2019. EBITDA marža predstavlja 32,1-odstotni delež v čistih prihodkih od prodaje. S prilagoditvijo za vpliv pogodbe o prodaji družbe Planet TV bi EBITDA marža v čistih prihodkih od prodaje predstavljala 34,1-odstotni delež, kar je za 3 % več od dosežene v prvem polletju leta 2019. Po obračunu davka iz dobička z odloženimi davki je Skupina Telekom Slovenije prvo polletje leta 2020 zaključila s čistim poslovnim izidom v višini 14,8 milijona evrov. S prilagoditvijo za vpliv pogodbe o prodaji družbe Planet TV bi čisti poslovni izid znašal 21,5 milijona evrov, kar je za 1,9 milijona evrov več kot v enakem obdobju leta 2019.

Kakor je Skupina Telekom Slovenije že objavila, je razglašena epidemija vplivala na čiste prihodke od prodaje Telekoma Slovenije, d.d., na maloprodajnem in veleprodajnem (mednarodno področje) trgu, zaradi zastoja poslov v času razglašene epidemije ter njihovega nižjega obsega po epidemiji pa tudi na druge družbe v Skupini Telekom Slovenije. Skladno s tem je skupina takoj sprejela dodatne ukrepe in pričela z njihovim uresničevanjem z namenom dodatne optimizacije poslovanja in s tem omilitve vplivov na poslovanje. Ob izvajanju vseh ukrepov Skupina Telekom Slovenije še vedno ocenjuje, da bo negativni vpliv koronavirusa na EBITDA skupine glede na planiranega v letošnjem letu približno 3-odstoten. Skupina Telekom Slovenije bo tudi v drugi polovici leta skrbno spremljala dogajanje v povezavi s koronavirusom ter ocenjevala tveganja na področju dobavnih verig, kreditnega tveganja, delovanja sistemov in dobičkonosnosti posameznih storitev ter sprejemala ustrezne ukrepe.

23. julija 2020 je Telekom Slovenije, d.d., kot prvi v Sloveniji naredil naslednji korak v razvoju mobilne tehnologije ter na obstoječih baznih postajah in v obstoječem frekvenčnem spektru 2600 MHz, ki ga uporablja tudi za omrežje četrte mobilne generacije, vzpostavil nacionalno omrežje pete mobilne generacije (5G). V evolucijsko nadgrajenem omrežju 4G/5G bodo lahko uporabniki že v tem razvojnem koraku dosegali višje hitrosti prenosa podatkov kot v omrežju LTE/4G, polni potencial tehnologije 5G pa bo uporabnikom na voljo po podelitvi dodatnih spektralnih pasov. Telekom Slovenije, d.d., je v prvem koraku nadgradil 150 baznih postaj, s čimer je z omrežjem 4G/5G zagotovil okoli 25-odstotno pokritost prebivalstva. Do konca leta se pričakuje, da bo pokritost prek 33-odstotna. Mobitele, ki podpirajo 4G/5G omrežje, in komercialne pogoje bo Telekom Slovenije, d.d., predstavil v kratkem, in sicer po tem, ko bodo zaključene ustrezne nadgradnje programske opreme s strani prvih proizvajalcev.

5G je najnovejša generacija mobilnih omrežij, ki bo omogočila razvoj novih možnosti uporabe in boljšo uporabniško izkušnjo. V primerjavi z obstoječimi mobilnimi omrežji uporabnikom prinaša veliko večje hitrosti prenosa podatkov v obeh smereh (od in do uporabnika) in veliko krajši odzivni čas z izjemno nizko zakasnitvijo (latenco) nekaj milisekund. Ob tem pa tudi hkratno učinkovito povezovanje velikega števila naprav (več kot milijon), kar omogoča razvoj pametne industrije, pametnih mest in skupnosti, ter preko možnosti rezinjenja (slicing) omrežja uvedbo številnih navideznih namenskih (»kampus«) omrežij, kar bo gospodarstvu omogočilo nadaljnjo digitalizacijo. Telekom Slovenije, d.d, javno mobilno omrežje pete generacije načrtuje v obliki »kampus« omrežij, pri katerih se znotraj ene fizične infrastrukture omogoči virtualna namenska omrežja za različne vertikale, kot so energetika, transport, logistika, industrija, pametna mesta, zdravstvo, zaščita in reševanje (javna varnost) in podobno.


Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d.
(https://www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje/informacije-o-poslovanju/financna-porocila), in sicer najmanj 10 let od datuma objave.


Uprava Telekoma Slovenije, d.d.