Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Politika zagotavljanja raznolikosti uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d.

6. 12. 2017

Telekom Slovenije, d.d., objavlja Politiko zagotavljanja raznolikosti uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d.,

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. april 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Telekom Slovenije, d.d., objavlja Politiko zagotavljanja raznolikosti uprave in nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., ki je v pripetem dokumentu.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.