Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Obvestilo o 32. Skupščini delničarjev Telekoma Slovenije, d.d.

21. 1. 2021

Na 32. Skupščini delničarjev Telekoma Slovenije, d.d., ki je potekala v četrtek, 21. januarja 2021, so delničarji sprejeli predlagane spremembe in dopolnitve besedila Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., ter sprejeli čistopis Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:


Na 32. Skupščini delničarjev Telekoma Slovenije, d.d., ki je potekala v četrtek, 21. januarja 2021, so delničarji sprejeli predlagane spremembe in dopolnitve besedila Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., ter sprejeli čistopis Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d.

Skupščina delničarjev je z 21. januarjem 2021 odpoklicala Igorja Rozmana, člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev.

Na skupščini so delničarji za člane nadzornega sveta – predstavnike delničarjev izvolili Iztoka Černošo, Aleksandra Igličarja, Marka Kerina in Radovana Cerjaka, in sicer za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči 22. januarja 2021. Z izvolitvijo novih članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev je prenehala funkcija članom nadzornega sveta – predstavnikom delničarjev Boštjanu Kolerju, Dimitriju Marjanoviću in Štefanu Belingarju, imenovanim s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 3. november 2020.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.