Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obvestilo imetnikom obveznic z oznako TLS1

21. 6. 2017

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga)

ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje obvestilo:

Skladno z določili Pogojev Obveznic, ki veljajo za obveznice z oznako TLS1, Telekom Slovenije, d.d., na podlagi določil Pogoja 7.7. (d) v povezavi s Pogojem 7.6 in Pogojem 14 vlagatelje omenjene izdaje obveznic obvešča, da je v marcu 2017 kupil 971 delnic Gorenjske banke, d.d. Nakup je dopusten na podlagi izjeme (i) iz odstavka (b) Pogoja 7.6.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.