Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Objava Letnega poročila Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2014

9. 4. 2015

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 28. redni seji, ki je potekala v sredo, 8. aprila 2015, potrdil Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2014.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 28. redni seji, ki je potekala v sredo, 8. aprila 2015, potrdil Letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za leto 2014.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.


Uprava Telekoma Slovenije, d. d.