Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Imenovanje članov nadzornega sveta Telekoma Slovenije

7. 11. 2013

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Svet delavcev Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 30. redni seji, ki je potekala 6. 11. 2013, izvedel volitve članov Nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d. – predstavnikov zaposlenih. V nadzorni svet družbe so bili s strani predstavnikov zaposlenih izvoljeni Milan Richter, Martin Gorišek in Dean Žigon.

Predstavniki zaposlenih se v Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., imenujejo za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem 14. 11. 2013.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.