Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Uvedba enotnega limita porabe pri storitvah z dodano vrednostjo

30. 5. 2022

Skladno z zakonodajo bomo za uporabnike predplačniških mobilnih storitev Mobi s 1. 7. 2022 uvedli storitev Limit storitve z dodano vrednostjo.

Limit velja za naslednje storitve:
- SMS-donacije,
- SMS-prispevki,
- klic na premijske številke 090,
- donacije 090,
- plačljive storitve sistema M:Vrata.

Najvišji limit posamezne transakcije je 50 evrov z DDV, skupna vrednost vseh transakcij pa 250 evrov z DDV na mesec. Višine limita ne morete spremeniti.
Storitev Limit storitve z dodano vrednostjo bo vključena uporabnikom predplačniških mobilnih storitev Mobi.

Primer uporabe
Če bo uporabnik poklical na premijsko številko 090, bo zveza, ko bo vrednost posameznega klica dosegla 50 evrov z DDV, samodejno prekinjena. Uporabnik lahko ponovno pokliče in še naprej uporablja vse ostale storitve z dodano vrednostjo, pri tem pa se posamezni zneski transakcij mesečno seštevajo do skupne vrednosti 250 evrov z DDV. Ko uporabnik doseže limit za storitve z dodano vrednostjo v višini 250 evrov z DDV, se možnost uporabe tovrstnih storitev v posameznem mesecu ustavi. Uporabnik lahko storitve ponovno uporablja prvi dan v naslednjem mesecu.

Preverjanje porabe storitev z dodano vrednostjo
Uporabnik za preverjanje stanja pošlje SMS s ključno besedo: PORABA SDV na 1917. Poslana SMS-sporočila za preverjanje porabe se obračunavajo po ceniku SMS-sporočil.

Uvajanje omejitev uporabe storitev z dodano vrednostjo urejamo skladno z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (v nadaljevanju ZPlaSSIED). Za telekomunikacijske operaterje se ZPlaSSIED uporablja pod določenimi pogoji za tiste plačilne storitve, ki jih zagotavljamo prek telekomunikacijskih naprav ali naprav informacijske tehnologije kot obstransko storitev.

Dopolnitev obvestila (17. 1. 2023)
Najvišji limit posamezne transakcije je 50 evrov z DDV, skupna vrednost vseh transakcij pa 250 evrov z DDV na mesec. Višine limita uporabnik sam ne more spreminjati. Zaradi zamika pri obračunu storitev lahko pride do situacije, da se ob dosegu limita 250 evrov z DDV na mesec storitev z dodano vrednostjo ne prekine takoj, ampak pride do prekinitve šele takrat, ko se v sistemu zabeleži, da je limit presežen. Posledično se uporabniku za opravljeno storitev z dodano vrednostjo zaračuna tudi znesek, ki je višji od limita skupne vrednosti vseh transakcij (250 evrov z DDV na mesec). Ne glede na tako določen limit je uporabnik dolžan poravnati vse nastale stroške uporabe storitev. Telekom Slovenije iz navedenih razlogov za preseganje limita ne odgovarja.

Dopolnitev obvestil o uvedbi enotnega limita porabe pri storitvah z dodano vrednostjo