Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Spremembe v ponudbi mobilnih storitev in najemnih TV-komunikatorjev s 1. 8. 2022 ter prenehanje uporabe tehnologije 3G s 30. 9. 2022

27. 6. 2022

V Telekomu Slovenije zagotavljamo najsodobnejše telekomunikacijske storitve, svoje omrežje pa nenehno načrtujemo in nadgrajujemo na način, da vam ne glede na tehnologijo zagotavljamo najboljšo uporabniško izkušnjo.

1. Prenehanje uporabe mobilne tehnologije tretje generacije (3G) do 30. 9. 2022

V letu 2020 smo vam kot prvi operater v Sloveniji omogočili komercialno uporabo najsodobnejše mobilne tehnologije pete generacije (5G), ki se je pridružila tehnologijam LTE/4G, 3G in 2G. Zgolj tehnologijo 3G danes uporabljajo le še nekatere starejše podatkovne naprave, kot so senzorji.

Tehnologija 3G oz. UMTS se je za govorno komunikacijo in prenos podatkov pričela uporabljati pred 20 leti. Danes dosega občutno nižje hitrosti prenosa podatkov, kot jih omogočajo sodobnejše ter energetsko in tehnološko učinkovitejše mobilne tehnologije četrte (LTE/4G) in pete (5G) generacije, po katerih v omrežju Telekoma Slovenije poteka 99 % celotnega mobilnega prometa. Zato je postopen zaključek uporabe tehnologije 3G sestavni del našega trajnostnega delovanja ter del tehnološke in razvojne optimizacije našega omrežja.

Do 30. septembra 2022 bomo tako prenehali z uporabo mobilne tehnologije 3G. Uporabniki mobilnih storitev prenehanja uporabe tehnologije 3G v večini primerov ne boste občutili, saj bo mobilni promet povsod, kjer bo to mogoče, preusmerjen na tehnologije 5G, LTE/4G ali 2G.

2. Dvig količin prenosa podatkov v državah območja EU-tarife in sprememba mesečne naročnine nekaterih mobilnih naročniških paketov s 1. 8. 2022

Pri nekaterih mobilnih naročniških paketih bomo s 1. 8. 2022 povečali vključeno količino prenosa podatkov v državah območja EU-tarife.

Seznam mobilnih paketov, pri katerih se bo s 1. 8. 2022 povečala vključena količina prenosa podatkov v državah območja EU-tarife brez dodatnih stroškov.

Prav tako bomo s 1. 8. 2022 spremenili mesečno naročnino nekaterih mobilnih naročniških paketov, in sicer v višini do 1,20 EUR z DDV.

Seznam mobilnih naročniških paketov s spremenjeno mesečno naročnino od 1. 8. 2022.

Mobilni paket, ki se mu bo spremenila mesečna naročnina, lahko v juliju 2022 brezplačno zamenjate za katerikoli drug mobilni paket iz naše redne ponudbe. Informacija o tem, kateri mobilni paket trenutno uporabljate, vam je na voljo v Mojem Telekomu in na mesečnem računu za opravljene storitve.

3. Sprememba cene najema TV-komunikatorjev

Naročniki televizije za spremljanje TV-vsebin potrebujete TV-komunikator, ki ga ob podpisu naročniške pogodbe dobite v najem. V primeru okvare (recimo ob udaru strele) vam ga zato brezplačno zamenjamo za novega. Naročnikom, ki za TV-komunikator po pogodbi plačujete mesečno naročnino, se s 1. 8. 2022 cena za najem TV-komunikatorja spremeni z 2,90 EUR na 3,90 EUR mesečno za posamezno napravo. Ostali pogoji najema ostajajo nespremenjeni, kar pomeni, da najemni TV-komunikator, za katerega do sedaj niste plačevali, ostaja brezplačen tudi po 1. 8. 2022.

Če se z navedenimi spremembami ne strinjate, imate do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni.

Hkrati imate naročniki, ki ste v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo oz. drugo blago po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbire:

  • da prejeto terminalsko opremo oz. drugo blago obdržite in Telekomu Slovenije povrnete znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali
  • da prejeto terminalsko opremo oz. drugo blago vrnete Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem vam je bila izročena, ter plačate uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa vam vrne kupnino.

Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Na primer: naročnik je kljub odstopu od naročniške pogodbe dolžan plačati račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme oz. drugega blaga po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave naročniškega razmerja.

Dodatne informacije so vam na voljo na www.telekom.si, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačni številki 080 8000.