Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Naročnikom starejših paketov, ki vključujejo mobilne in fiksne storitve, bomo paket z decembrom 2022 brezplačno nadomestili s sodobnejšim

25. 10. 2022

Naročnikom starejših paketov, ki vključujejo mobilne in fiksne storitve (v nadaljevanju paketi), bomo z decembrom 2022 paket brezplačno nadomestili s sodobnejšim, saj vam želimo omogočiti še boljšo izkušnjo uporabe naših storitev. Pri tem vam ni treba storiti ničesar, vse bomo uredili mi.

Informacijo o tem, kateri paket uporabljate, najdete na računu za komunikacijske storitve. Informacija o tem, katere starejše pakete bomo brezplačno nadomestili s sodobnejšimi, pa je na voljo v tej tabeli.

Predstavitev vsebine novih paketov je na voljo tukaj.

Ob posodobitvi paketov bodo pričele veljati tudi naslednje spremembe:

 • Naročniki paketov Modri, Modri (sklenjen pred 21. 3. 2016), Modri Svet, Modri Plus, Modri (OŠO), Modri (OŠO) (sklenjen pred 21. 3. 2016), Modri Svet (OŠO) in Modri Plus (OŠO) boste imeli ob prehodu na sodobnejši paket od decembra dalje trajno vključeno programsko shemo Mega HD.
 • Naročniki paketov Modri, Modri Svet, Modri (OŠO) in Modri Svet (OŠO) boste imeli ob prehodu na sodobnejši paket prvih 12 mesecev 1 evro popusta na mesečno naročnino.
 • Naročnikom paketov Modri Plus in Modri Plus (OŠO), ki vključujeta brezplačno programsko opcijo po izbiri, se bodo ob prehodu na sodobnejši paket programske opcije zaračunavale po ceniku.
 • Naročniki paketov Modri Plus in Modri Plus (OŠO), ki vključujeta brezplačno programsko opcijo HBO, boste ob prehodu na sodobnejši paket prvih 12 mesecev imeli 1 evro popusta na mesečno naročnino.
 • Naročniki paketov Modri Net in Modri Net (OŠO) boste ob prehodu na sodobnejši paket prvih 12 mesecev imeli 3 evre popusta na mesečno naročnino.
 • Naročniki paketa Modri Domači boste ob prehodu na sodobnejši paket prvih 12 mesecev imeli 4 evre popusta na mesečno naročnino.
 • Naročniki paketa Modri Domači, ki vključuje programsko shemo Mega HD, boste ob prehodu na sodobnejši paket prvih 12 mesecev imeli 8 evrov popusta na mesečno naročnino.
 • Naročnikom paketov Modri (sklenjen pred 21. 3. 2016) in Modri (OŠO) (sklenjen pred 21. 3. 2016) bomo ob prehodu na sodobnejši paket za prvih 12 mesecev brezplačno vključili fiksno klicno opcijo, ki vsebuje 200 minut klicev iz Slovenije v države EU-območja. Po 12 mesecih se bo klicna opcija samodejno izključila.
 • Naročnikom paketov Modri Net in Modri Net (OŠO), ki vključujeta Osnovno programsko shemo, bomo ob prehodu na sodobnejši paket vključili fiksni paket NEO A oz. NEO A (OŠO) in mobilni paket Naj C.

Naročniki, ki imate v obstoječem naročniškem paketu vključene plačljive programske opcije ali druge dodatne storitve, boste imeli te opcije in storitve vključene tudi v prihodnje. Cenik je objavljen na www.telekom.si.

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo, lahko do konca januarja 2023 svoj paket brezplačno spremenite v katerikoli paket iz naše redne ponudbe. Spremembo lahko uredite na vseh prodajnih mestih Telekoma Slovenije.

Če se z navedenimi spremembami ne strinjate, imate do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni.

Hkrati imate naročniki, ki ste v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo oz. drugo blago po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbire:

 • da prejeto terminalsko opremo oz. drugo blago obdržite in Telekomu Slovenije povrnete znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali
 • da prejeto terminalsko opremo oz. drugo blago vrnete Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem vam je bila izročena, ter plačate uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa vam vrne kupnino.

Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Na primer: naročnik je kljub odstopu od naročniške pogodbe dolžan plačati račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme oz. drugega blaga po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave naročniškega razmerja.

Dodatne informacije so vam na voljo na www.telekom.si, prodajnih mestih Telekoma Slovenije in brezplačni številki 080 8000.