Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Sprememba Splošnih pogojev uporabe

6. 11. 2013

Zaradi uskladitve z določbami Priporočila o preglednosti in objavi informacij, sprejetega na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), z dnem 6. 12. 2013 pričnejo veljati spremenjeni Splošni pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d. d.

Vsebina navedenih pogodbenih pogojev (sprememba točke 2.16 navedenih pogojev) je dostopna na sklopu Splošni in posebni pogoji.
Ker je sprememba pogojev potrebna zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo oziroma podzakonskimi predpisi, naročniki zaradi uveljavitve teh sprememb, če se z njimi ne strinjajo, nimajo pravice do odstopa od naročniške pogodbe brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja, brez pogodbene kazni in brez odpovednega roka.