Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Sprememba ponudbe klicnih opcij

1. 10. 2014

v slovenskih omrežjih in v mednarodnem prometu za zasebne in poslovne naročnike

Obveščamo vas, da smo:

»Klicne opcije« preimenovali v »Opcije«
prenovili obstoječo ponudbo Klicnih opcij (KO) za zasebne in poslovne naročnike.

Obogaten je nabor smeri, omrežij za katere so na voljo Opcije in povečane so vključene količine, izjemi glede spremembe vključene količine sta obstoječi KO Neomejeno in Vikend. Prenovljena ponudba velja za nove naročnike Opcij od 1.10. 2014, za obstoječe naročnike KO, ki so KO naročili pred 1.10. 2014, pa od 1. 11. 2014.

S 1. 11. 2014 bodo obstoječe ponudbe št.: 168.1, 169.1 in 170.1 ukinjene. Naročniki fiksnih storitev Telekoma Slovenije, ki so naročeni na KO in se s to prenovljeno ponudbo ne strinjajo, morajo do. 31.10.2014 uporabo naročene KO preklicati s posredovanjem pisne odpovedi, pri čemer bo Telekom Slovenije za mesec, v katerem je prejel odpoved, zaračunal celotno mesečno naročnino za KO, naročnik pa lahko koristi ugodnosti KO do 31.10. 2014, v nasprotnem primeru velja zanje od 1. 11. 2014 dalje prenovljena ponudba.

Spremembe ponudbe so sledeče:

I. Splošno:

  1. Opcije so namenjene običajni rabi storitve. Uporaba storitve, ki bi kakorkoli škodovala omrežju Telekoma Slovenije, npr. namerna preobremenitev omrežja; onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom; uporaba storitve v komercialne namene; preprodaja storitve tretjim osebam; uporaba storitve s sistemi za samodejno klicanje brez človekovega posredovanja ipd. ni dovoljena. V primeru, da Telekom Slovenije oceni, da je naročnikova uporaba storitve v nasprotju s temi pogoji, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitve s takšnimi klici.
  2. Če posamezna zveza traja več kot 120 min, se tudi v primeru vključene Opcije začne tarifirati po ceni iz veljavnega cenika.
  3. V prometu v slovenska omrežja se najprej koristi količina Opcije Klasični B, nato Opcije Klasični C. Pri mednarodnem prometu se najprej koristi opcija za državo in nato opcija za skupino držav.
  4. Opcije so vključene v roku 5 delovnih dni po prejemu popolne vloge za vklop Opcije. V prvem mesecu lahko naročnik koristi celotno vključeno količino Opcije in za uporabo plača celotno naročnino.

II. za zasebne naročnike:

Opcije za promet v slovenskih omrežjih

KO Neomejeno se preimenuje v Opcija Klasični neomejeni B
mesečna naročnina se spremeni na 3,32 EUR z DDV

KO Vikend večer se preimenuje v Opcija Vikend večer
mesečna naročnina se ne spremeni in znaša 2,14EUR z DDV

KO Bližina se preimenuje v Opcija Bližina
mesečna naročnina se ne spremeni in znaša 1,44EUR z DDV

Opcije za mednarodni promet

KO Moja država se preimenuje v Opcija Moja država
Spremeni se: vključena količina na 100 minut in mesečna naročnina na 4,90 EUR z DDV (Argentina, Avstralija, Kanada, Švica , ZDA) oz. 5,90 EUR z DDV (Bosna in Hercegovina: Črna Gora, Kosovo, Makedonija, Srbija)

KO EU se preimenuje v Opcija EU
Spremeni se: vključena količina na 100 minut in mesečna naročnina na 4,90 EUR z DDV

III. za poslovne naročnike:

Opcije za mednarodni promet

KO država partnerja se preimenuje v Opcija Država partnerja
Spremeni se: vključena količina na 150 minut in mesečna naročnina na 6,90 z DDV (Argentina, Avstralija;Kanada, Švica, Turčija, ZDA) oz. 8,90 EUR z DDV (Albanija, Belorusija;Bosna in Hercegovina;Brazilija; Črna Gora, Indija, Izrael, Japonska, Kitajska; Kosovo, Makedonija; Ruska federacija, Srbija, Ukrajina)

KO EU partner se preimenuje v Opcija EU partner
Spremeni se: vključena količina na 150 minut in mesečna naročnina na 8,90 EUR DDV