Vklop e-računa

Podatki, označeni z zvezdico (*), so obvezni.

*
Podatek je obvezen!
*
*
*
TRR naj bo v obliki 1234 1234 1234 123 ali 123412341234123.
*
Podatek je obvezen!

Prijavite se na prejemanje obvestil in pridobite kodo za 20% popusta za nakup izbrane dodatne opreme v E-trgovini.

S tem soglašate, da želite biti obveščeni o novostih in splošnih ponudbah Telekoma Slovenije, in sicer prek e-pošte, sporočil SMS/MMS, klasične pošte, klicev/videoklicev, hkrati pa dovoljujete, da Telekom Slovenije s tem namenom obdeluje vaše podatke, ki ste jih posredovali ob prijavi oziroma uporabi storitev, za namene neposrednega trženja blaga in storitev.

Soglasje lahko kadarkoli prekličete s klikom na povezavo v prejetih e-novicah. Soglasje velja do preklica.


Izjava, določila in obvestila
Izjava:
  • Seznanjen/a sem s Splošnimi pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d.d. (v nadaljevanju: SPU), ter da prevzemam vse pravice in odgovornosti, ki izhajajo iz SPU.
  • Soglašam, da izvedena pozitivna rešitev te vloge predstavlja veljavno spremembo Pogodbe o sklenitvi naročniškega razmerja v zgoraj navedenem obsegu.
  • Potrjujem, da sem seznanjen/a, da nezaščitena elektronska pošta ni varen medij.
  • Kot naročnik storitve soglašam, da mi Telekom Slovenije namesto papirnatega računa posreduje račune v elektronski obliki na naslove, navedene v tej vlogi. Hkrati izdajatelju jamčim, da bom redno sporočal vse nastale spremembe.

V primeru sklenitve Pogodbe na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, naročnik potrjuje:
  • da je seznanjen, da je prodajna ponudba s pogoji za blago/storitev, vključno s podatki o značilnosti blaga/storitve, ceni, morebitnih dodatnih stroških, trajanju in pogoji za prenehanje pogodbe, na voljo na spletnem mestu www.telekom.si ter na prodajnih mestih Telekoma Slovenije;
  • da je seznanjen s Pogoji nakupa blaga in storitev (PP), vključno s pogoji, roki in postopku za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe v odstopnem roku 14 dni, ki so na voljo na www.telekom.si ter na prodajnih mestih Telekoma Slovenije;
  • da pri nakupu storitve izrecno soglaša, da se lahko opravljanje storitve začne v odstopnem roku 14 dni, kot ga opredeljuje Zakon o varstvu potrošnikov.

Pomembna obvestila:
  • Pogoj za naročilo na e-račun je, da si uporabniki bančnih poslovnih računov uredijo prejemanje e-računov tudi v banki.
  • Vloga za izdajo e-računov bo obdelana najkasneje v petih (5) delovnih dneh od prejema pravilno izpolnjene vloge.
  • Seznam bank, ki omogočajo prejem e-računa, je na voljo na www.telekom.si.