Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Zaračunavanje pribitkov uporabnikom Mobi za opravljene mobilne storitve v državah območja EU-tarife

21. 12. 2020

Uporabnikom predplačniških mobilnih storitev Mobi v državah območja EU-tarife omogočamo uporabo storitev po pogojih in cenah, kot veljajo v domačem omrežju, ter skladno s pogoji posameznega izbranega zakupa.

V skladu z določili Uredbe EU (Uredba EU o ukrepih za enotni evropski trg (Uredba št. 2015/2120 z dne 25. 11. 2015) in izvedbena Uredbo EU (Uredba št. 2016/2286 z dne 15. 12. 2016)) in Posebnimi pogoji uporabe mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev je uporaba reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja po veljavnih domačih maloprodajnih cenah namenjena uporabnikom, ki so v obdobju zadnjih štirih mesecev manj kot polovico storitev uporabljali v drugih omrežjih EU-tarife in ki so bili manj kot polovico časa prijavljeni v drugih omrežjih EU-tarife. Za dan prijave v domače omrežje šteje vsak dan, ko se uporabnik iz tujega znova prijavi v domače omrežje.

Od 21. 1. 2021 dalje za uporabnike Mobi med gostovanjem v državah območja EU-tarife veljajo naslednje spremembe:

Neregistrirani uporabniki

Vsi neregistrirani uporabniki Mobi, ki imajo zakupljene količine prenosa podatkov ali minut ali sporočil v domačem prometu, lahko le-te koristijo tudi v državah območja EU-tarife. Poleg črpanja količin iz zakupa se uporabniku zaračuna pribitek za opravljanje storitev v državah območja EU-tarife.

Ko neregistriran uporabnik porabi vse zakupljene količine, se mu začnejo storitve zračunavati skladno s cenikom. Pri dohodnem in odhodnem klicu ter poslanem sporočilu iz držav območja EU-tarife pa se poleg redne cene obračuna tudi pribitek za opravljene storitve v državah območja EU-tarife.

Registrirani uporabniki

Registrirani uporabniki Mobi, ki imajo dodatne zakupe, ki veljajo v Sloveniji, lahko količine iz teh zakupov koristijo tudi v državah območja EU-tarife, in sicer skladno z EU-regulativo. Ko uporabnik porabi vse enote iz zakupa, se nadaljnji prenos podatkov, sporočil ali minut v državah območja EU-tarife zaračunava skladno s cenikom, hkrati pa se obračuna tudi pribitek.

POMEMBNO: Zaračunavanje kazenskih pribitkov

Tisti uporabniki, ki so v zadnjih 4 mesecih več kot polovico opravljenega prometa opravili v državah območja EU-tarife in bili hkrati več kot polovico časa prijavljeni v omrežjih operaterjev držav območja EU-tarife, bodo skladno s 4. poglavjem Posebnih pogojev uporabe mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev (Uporaba storitev v omrežjih operaterjev z EU-tarifo) v zvezi s tem prejeli SMS-sporočilo. Če v 14 dneh od prejetega SMS-sporočila ne bodo spremenili vzorca uporabe mobilnih storitev (v pretežno domačo uporabo), jim bomo skladno z zgoraj navedenimi pogoji za vso nadaljnjo uporabo reguliranih maloprodajnih storitev v omrežjih operaterjev držav območja EU-tarife zaračunali pribitke skladno s cenikom. Pribitki se bodo zaračunavali, dokler se vzorec uporabe ne spremeni v pretežno domačo uporabo.

CENIK PRIBITKOV

Odhodni klic iz držav območja EU-tarife v države območja EU-tarife (tudi v Slovenijo)
0,03904 EUR/minuto
Dohodni klic
0,0132 EUR/minuto
SMS
0,0122 EUR/SMS
Prenos podatkov
3,66 EUR/GB