Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Zaključek uporabe opcije Deezer pri Telekomu Slovenije

11. 9. 2018

Naročnike, ki imajo pri Telekomu Slovenije v svojem mobilnem ali fiksnem naročniškem razmerju vključeno opcijo Deezer, obveščamo, da od 15. 9. 2018 dalje uporaba opcije Deezer pri Telekomu Slovenije zaradi zaključka pravic uporabe navedene opcije ne bo več mogoča, prav tako od navedenega dne dalje tudi ne bo več zaračunana.

Račun Deezer bo še vedno na voljo na https://www.deezer.com/sl/, nastavitve in morebitni seznami predvajanj, ustvarjeni z opcijo Deezer, bodo ostali, prijava pa bo še naprej na voljo z istim uporabniškim imenom in geslom. Osnovni račun Deezer je na voljo brezplačno. Svetujemo vam, da za nadaljnjo uporabo glasbenih vsebin ponudnika Deezer obiščete spletno stran https://www.deezer.com/sl/.

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in se z njimi ne strinjajo, imajo 30 dni od objave navedene spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni.

Hkrati imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbire:

  • da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali
  • da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.

Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Na primer: naročniki so kljub odstopu od naročniške pogodbe dolžni plačati račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave naročniškega razmerja.

Dodatne informacije so na voljo na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačnih številkah 080 8000, 041 700 700 (slednja je za uporabnike mobilnih storitev Telekoma Slovenije brezplačna) in 080 70 70 (za poslovne uporabnike).