Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Uredba o geografskem blokiranju in prenova pogodbenih pogojev

27. 3. 2019

V Telekomu Slovenije skrbimo za to, da vam vseskozi zagotavljamo najsodobnejše digitalne storitve ter zanesljive in varne komunikacije na področju Slovenije. Tako smo zaradi uskladitve z določbami EU Uredbe o geografskem blokiranju dopolnili Splošne pogoje uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d. d. (SPU) in Splošne pogoje o dobavi električne energije in storitev družbe Telekom Slovenije, d. d. (SPD). Ključne so določbe, ki opredeljujejo, kdo je lahko končni kupec storitev oz. blaga, ki jih zagotavljamo na območju Slovenije.

Istočasno smo v navedenih pogojih prenovili poglavji Zbiranje in varovanje podatkov ter nekatere določbe premestili v Politiko zasebnosti; v točkah 6.21 SPU in 5.15. SPD izpostavljamo, da se ne nanašata na potrošnike; pri čemer pa nismo posegli v obstoječe pravice naročnikov.

Spremembe dokumentov pričnejo veljati za nove naročnike 27. 3. 2019, za obstoječe 3. 5. 2019. Vsebina dokumentov je na voljo na spletni povezavi https://www.telekom.si/info-in-obvestila/spremembe-pogojev in na povezavi:

Splošni pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d. d. (SPU)

Splošni pogoji o dobavi električne energije in storitev družbe Telekom Slovenije, d. d. (SPD)

Politika zasebnosti

Ker je sprememba pogojev potrebna zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo, oz. spremembe ne posegajo v pridobljene pravice naročnikov, naročniki zaradi uveljavitve teh sprememb, če se z njimi ne strinjajo, nimajo pravice do odstopa od naročniške pogodbe brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja, brez pogodbene kazni in brez odpovednega roka.