Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Ukinitev storitve USSD povratni klic

23. 12. 2022

Obveščamo vas, da bo s 1. 2. 2023 storitev USSD povratni klic nehala delovati. Priporočamo vam, da med gostovanjem v tujih omrežjih uporabljate storitev VoWiFi (klici prek omrežja WiFi).

Uporabniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in se z njimi ne strinjate, imate pravico v roku 60 dni od prejema obvestila odstopiti od naročniške pogodbe brez plačila kakršnihkoli dodatnih stroškov (na primer stroškov prekinitve naročniškega razmerja oziroma drugih administrativnih stroškov, pogodbenih kazni, zneskov prejetih ugodnosti ali drugih dogovorjenih nadomestil), razen zapadlih in neplačanih obveznosti. Na primer: kljub odstopu od naročniške pogodbe ste dolžni plačati račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme oz. drugega blaga po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave naročniškega razmerja.

Naročniki ste v primeru odstopa od naročniške pogodbe dolžni plačati nadomestilo za terminalsko opremo, ki ste jo prejeli po akcijski ceni in jo obdržali. Če se odločite, da boste Telekomu Slovenije vrnili terminalsko opremo, jo lahko vrnete v stanju, v kakršnem vam je bila izročena, ob upoštevanju njene normalne rabe. V tem primeru boste zanjo plačali uporabnino za čas uporabe, Telekom Slovenije pa vam bo vrnil kupnino.