Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Ukinitev storitve Mobilna blagajna RF

23. 11. 2020

V Telekomu Slovenije vam tudi v teh izjemnih okoliščinah, v katerih smo se znašli skupaj, zagotavljamo zanesljive in varne komunikacijske storitve. Hvala, da nam zaupate. Ob tem pa svojo ponudbo nenehno nadgrajujemo in jo razvijamo skladno z vašimi potrebami ter najnovejšimi tehnološkimi rešitvami.

Nadgradili smo tudi storitev mobilne blagajne, tako da z 31. decembrom 2020 ukinjamo storitev Mobilna blagajna – PANTHEON RF. S tem dnem bo uporaba storitve onemogočena.

Priporočamo vam prehod na sodobnejšo in naprednejšo storitev Mobilna blagajna – PANTHEON RC, ki vam omogoča:

  • blagajniško poslovanje,
  • izdajo in prejem računov
  • naročila kupcev in dobaviteljev ter
  • pregled nad zalogo in enostaven prenos blaga med skladišči.

Razlika med obstoječo Mobilno blagajno – PANTHEON RF in Mobilno blagajno – PANTHEON RC je v tem, da slednja ne vključuje POS-terminala za sprejem kartičnih plačil. POS-terminal si morate priskrbeti ločeno pri ponudnikih POS-terminalov.

Prehod na PANTHEON RC je brezplačen

Ob prehodu na Mobilno blagajno – PANTHEON RC sklenete naročniško razmerje pri Telekomu Slovenije, nato pa iz trgovine Google Play naložite mobilno aplikacijo PANTHEON RA/RC, v katero vpišete podatke, ki so vam že danes na voljo v vaši zaledni pisarni, dosegljivi na www.mobilnipos.eu. Za blagajno PANHTEON RC uporabite isto podatkovno bazo kot doslej. To pomeni, da vam ni treba ponovno vnašati izdelkov in drugih podatkov, temveč le prilagodite posamezne nastavitve. Vse podrobnosti prehoda na Mobilno blagajno – PANTHEON RC so pojasnjene tukaj.

Za uporabo storitve potrebujete tablični računalnik ali pametni mobitel z operacijskim sistemom Android 5.0 ali več. Več o storitvi je voljo na http://ts.si/mobilna-blagajna.

Za ureditev in prevzem varnostne kopije podatkovne baze po veljavnem ceniku stopite v stik s podpornim oddelkom Datalaba po e-pošti na pomoc@datalab.si.

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in se z njimi ne strinjate, imate do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni.

Hkrati imate naročniki, ki ste v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbire:

  • da prejeto terminalsko opremo obdržite in Telekomu Slovenije povrnete znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali
  • da prejeto terminalsko opremo vrnete Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem vam je bila izročena, in plačate uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa vam vrne kupnino.

Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Na primer: Naročniki ste kljub odstopu od naročniške pogodbe dolžni plačati račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave naročniškega razmerja.

Za kakršnekoli dodatne informacije in pomoč smo vam na voljo na brezplačni številki 080 7070 in e-naslovu poslovni@telekom.si.