Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Ukinitev starejših mobilnih storitev BlackBerry s 1. 10. 2018

28. 8. 2018

Obveščamo vas, da bomo 1. 10. 2018 ukinili mobilne storitve BlackBerry, BlackBerry BES, BlackBerry poslovni in BlackBerry tujina.

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in se z njimi ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni.

Hkrati imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbire:

  • da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali
  • da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.

Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Na primer: naročniki so kljub odstopu od naročniške pogodbe dolžni plačati račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave naročniškega razmerja.

Dodatne informacije so na voljo na www.telekom.si, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačnih številkah 080 8000, 041 700 700 (slednja je za uporabnike mobilnih storitev Telekoma Slovenije brezplačna) in 080 70 70 (za poslovne uporabnike).