Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Spremenjeni pogoji uporabe storitve nakupovanja digitalnih vsebin na platformi Apple in Google

1. 9. 2022

Obveščamo vas, da smo 31. 8. 2022 objavili spremenjene Pogoje uporabe storitve plačevanja digitalnih vsebin na platformi Apple in Pogoje uporabe storitve plačevanja digitalnih vsebin na platformi Google Play, ki začnejo veljati 1. 10. 2022.

Spremenjeni pogoji vključujejo naslednje ključne informacije in spremembe:

  • dopolnitve iz naslova informacij o privzetem in najvišjem limitu pri uporabi storitve in omejitev, vezane na Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED);
  • dopolnitve iz naslova postopka oddaje zahtevka za morebitno vračilo plačila;
  • dopolnitve iz naslova varovanja osebnih podatkov.

Pogoji uporabe storitve nakupovanja digitalnih vsebin na platformi Apple, veljavnost 1. 10. 2022
Pogoji uporabe storitve plačevanja digitalnih vsebin na platformi Google Play, veljavnost 1. 10. 2022

Obstoječi uporabniki, ki se s spremenjenimi pogoji ne strinjajo, lahko do uveljavitve sprememb storitev deaktivirajo ali odpovedo. Dodatne informacije so na voljo na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačnih telefonskih številkah 080 8000 in 041 700 700.