Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Spremenjeni Pogoji uporabe storitve Moneta

4. 1. 2019

Obveščamo vas, da smo 4. 1. 2019 objavili spremenjene Pogoje uporabe storitve Moneta. Za nove naročnike pričnejo pogoji veljati 4. 1. 2019, za naročnike, ki so k storitvi pristopili pred tem datumom, pa stopijo v veljavo 4. 3. 2019. Nova verzija pogojev vključuje naslednje ključne informacije in spremembe:

  • informacijo o tem, da je Telekom Slovenije hibridna družba za izdajo elektronskega denarja z dovoljenjem Banke Slovenije za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja in opravljanje plačilnih storitev (Telekom Slovenije je pridobil status hibridne družbe za izdajo elektronskega denarja 11. 9. 2018, pred tem je imel status hibridne plačilne institucije),
  • informacijo o tem, da je lastnik Sistema Moneta izključno Telekom Slovenije (Telekom Slovenije je postal izključni lastnik Sistema Moneta 1. 1. 2019, pred tem je bil Sistem Moneta v solastništvu z Novo KBM),
  • nov znesek, do katerega uporabnik krije izgubo v primeru neodobrene plačilne transakcije (znesek je znižan s 150 EUR na 50 EUR),
  • pravico Telekoma Slovenije, da v primeru ogrožene varnosti plačilnega instrumenta Moneta enostransko blokira uporabo storitve,
  • informacijo o tem, da je Telekom Slovenije po Zakonu o centralnem kreditnem registru zavezan k poročanju podatkov o uporabnikih Monete sistemu SISBON (sistem izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb).

Celotna vsebina navedenih pogojev je dostopna tukaj.

Naročniki, ki se s spremembami ne strinjajo, lahko do uveljavitve sprememb storitev deaktivirajo ali odpovedo. Dodatne informacije so na voljo na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačnih telefonskih številkah 080 8000 in 041 700 700.