Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Spremenjena cena paketa Brezžični net s 1. 5. 2021

5. 3. 2021

Naročnike paketa Brezžični net obveščamo, da se s 1. 5. 2021 spreminja mesečna naročnina paketa. Nova mesečna naročnina bo od maja dalje 35 evrov (do 30. 4. 2021 ta znaša 33 evrov). Obe ceni vključujeta DDV.

Če se kot naročnik paketa Brezžični net s spremembo ne strinjate, imate pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni.

Če ste v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, imate ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbire:

  • da prejeto terminalsko opremo obdržite in Telekomu Slovenije povrnete znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali
  • da prejeto terminalsko opremo vrnete Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem vam je bila izročena, ter plačate uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa vam vrne kupnino.

Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Na primer: naročniki so kljub odstopu od naročniške pogodbe dolžni plačati račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave naročniškega razmerja.