Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Spremembe v ponudbi storitve elektrike Telekoma Slovenije s 1. 4. 2019

2. 2. 2019

Zahvaljujemo se vam za zaupanje, ki nam ga izkazujete tudi s tem, da uporabljate elektriko Telekoma Slovenije. Pri Telekomu Slovenije aktivno spremljamo dogajanje na trgu električne energije, pri tem pa že nekaj časa ugotavljamo, da cena električne energije raste, na kar vpliva rast cen ostalih energentov na globalnem trgu, kot so nafta, plin in premog.

Skladno s tem vas obveščamo, da s 1. 4. 2019 stopijo v veljavo spremenjene cene dobave električne energije Telekoma Slovenije za gospodinjstva in male poslovne odjemalce. Pri tem akcijske cene v času akcijskega obdobja ostajajo nespremenjene za naročnike:

  • paketa Elektrika brez skrbi z zajamčeno ceno električne energije za obdobje 24 mesecev od prvega vklopa storitve dobave električne energije Telekoma Slovenije;
  • paketa Elektrika za toplotne črpalke, pri katerem velja akcijska cena prvih 12 mesecev od prvega vklopa storitve dobave električne energije Telekoma Slovenije;
  • paketa Elektrika 2017, pri katerem velja akcijska cena prvih 6 mesecev od prvega vklopa storitve dobave električne energije Telekoma Slovenije;
  • paketa Elektrika 30 z zajamčeno ceno električne energije do 31. 12. 2019.

Po izteku veljavnosti akcijskega obdobja prične za naročnike zgoraj navedenih paketov veljati cena električne energije po takrat veljavnem rednem ceniku.

Naročnik Telekoma Slovenije, ki ima sklenjeno naročniško razmerje za elektriko Telekoma Slovenije, lahko v skladu s prodajno ponudbo Poveži in prihrani, ki je objavljena na www.telekom.si, še vedno koristi popust na skupnem računu v znesku 1 EUR.

Redni cenik električne energije za gospodinjstva in male poslovne odjemalce po 1. 4. 2019

elektrika_spremembe

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in se z njimi ne strinjajo, imajo pravico odstopiti od pogodbe o dobavi v roku enega meseca po začetku veljave spremenjenih cen, brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni.

Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Na primer: naročniki so kljub odstopu od naročniške pogodbe dolžni plačati račune za opravljene storitve.

Dodatne informacije so na voljo na www.telekom.si, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije ter na brezplačnih številkah 080 8000 in 041 700 700 (slednja je za uporabnike mobilnih storitev Telekoma Slovenije brezplačna).