Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Spremembe v ponudbi storitev MOBI s 16. januarjem 2024

12. 12. 2023

Zaradi posodobitve in večje preglednosti predplačniške ponudbe bodo s 16. januarjem 2024 za uporabnike Mobi začele veljati naslednje spremembe:

Sprememba cenika Mobi

Cene klicev, sporočil SMS in MMS ter prenosa podatkov bodo imele enotno ceno 0,12 EUR in enotno tarifo 24 ur.

 

Cenik do 16. 1. 2024:

StoritevEnota storitveTarifaCena v EUR z DDV
Klici v mobilno omrežje TSminutaredna: 05.00 - 24.000,1836 €
Klici v mobilno omrežje TSminutanižja: 24.00 - 05.000,0212 €
Klici v druga mobilna omrežjaminutaredna: 00.00 - 24.000,1836 €
Klici v stacionarna omrežjaminutaredna: 00.00 - 24.000,1836 €
Sporočilo SMSsporočiloredna: 00.00 - 24.000,1200 €
Sporočilo MMSsporočiloredna: 00.00 - 24.000,1200 €
Paketni prenos podatkovkBredna: 00.00 - 24.000,00055 €

Cenik od 16. 1. 2024 naprej:

StoritevEnota storitveTarifaCena v EUR z DDV
Klici v mobilno omrežje TSminutaredna: 00.00 - 24.000,12 €
Klici v mobilno omrežje TSminutaredna: 00.00 - 24.000,12 €
Klici v druga mobilna omrežjaminutaredna: 00.00 - 24.000,12 €
Klici v stacionarna omrežjaminutaredna: 00.00 - 24.000,12 €
Sporočilo SMSsporočiloredna: 00.00 - 24.000,12 €
Sporočilo MMSsporočiloredna: 00.00 - 24.000,12 €
Paketni prenos podatkovMBredna: 00.00 - 24.000,12 €

Vklop storitve Samodejno podaljšanje brez polnitve računa Mobi

Vsem uporabnikom Mobi bomo vključili storitev Samodejno podaljšanje brez polnitve. Z vklopom storitve boste imeli uporabniki zagotovljeno samodejno podaljševanje veljavnosti računa Mobi brez polnitve vsak 89. dan od zadnje polnitve, dokler boste imeli na računu dovolj dobroimetja. Posamezna podaljšanja bodo izvedena samodejno vse do izklopa storitve oziroma dokler boste imeli na računu Mobi dovolj dobroimetja. Storitev se bo ob vsakem podaljšanju zaračunala v višini 1,52 EUR. Veljavnost vašega računa Mobi se bo ob tem vsakokrat podaljšala za 90 dni.

Storitev boste lahko kadarkoli izključili, in sicer tako, da boste poslali SMS z vsebino PODALJSAJ NE na 1917 ali v Mojem Telekomu. Če boste imeli storitev vključeno, na vašem računu Mobi pa ne bo dovolj dobroimetja, se veljavnost računa ne bo podaljšala, dokler računa ne boste napolnili. S polnitvijo boste ponovno aktivirali svoj račun Mobi in storitev Samodejno podaljšanje brez polnitve (če je ne boste pred tem izključili).

Ukinitev tarife Povej vse

Od 16. januarja 2024 tarifa Povej vse, pri kateri se klic znotraj mobilnega omrežja Telekoma Slovenije obračuna na posamezen klic (0,28 EUR), in ne na minuto, ne bo več na voljo. S 16. januarjem 2024 bo za uporabnike s tarifo Povej vse veljala tarifa Mobi, pri kateri se bo vsaka začetna minuta pogovora zaračunala v višini 0,12 EUR v skladu s spremenjenim cenikom, ki bo v veljavi s 16. januarjem 2024 in bo dostopen na tej povezavi.

Ukinitev tarife SMS Mobi

Od 16. januarja 2024 tarifa SMS Mobi, pri kateri lahko pošljete vsako četrto SMS-sporočilo brezplačno, ne bo več na voljo. Za uporabnike s tarifo SMS Mobi bo od 16. januarja 2024 veljala tarifa Mobi, pri kateri se bodo SMS-sporočila zaračunavala skladno s cenikom Mobi cenikom Mobi.

Ukinitev tarife Pogovori Mobi

Od 16. januarja 2024 tarifa Pogovori Mobi, pri kateri se prve tri minute pogovora v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije obračunajo po veljavnem ceniku, vse nadaljnje minute pa 50 % ceneje, ne bo več na voljo. Za uporabnike s tarifo Mobi pogovori bo po novem veljala tarifa Mobi, pri kateri se bodo klici zaračunavali skladno s cenikom Mobi.

Ukinitev PMI – Predplačniškega mobilnega interneta

Od 16. januarja 2024 bo spremenjen način obračunavanja pri paketu mobilnega interneta, in sicer po novi tarifi Mobi (0,12 EUR na MB). Za več enot si lahko uporabniki Mobi za 29,99 EUR vključite zakup Mobi Net, ki vsebuje 100 GB in velja 365 dni.

Dodatne informacije o spremembah Mobi so na voljo na e-naslovu info@telekom.si in na brezplačni številki 080 8000.