Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Spremembe v ponudbi paketa Naj C in Naj C akcija s 1. 4. 2021

19. 2. 2021

V Telekomu Slovenije smo kot vodilni in najnaprednejši slovenski ponudnik IKT-storitev vzpostavili nacionalno omrežje pete mobilne generacije (5G), tako da uporabnikom zagotavljamo še boljšo uporabniško izkušnjo. V evolucijsko nadgrajenem omrežju 4G/5G lahko uporabniki že v tem razvojnem koraku dosegajo višje hitrosti prenosa podatkov kot v omrežju LTE/4G, po podelitvi dodatnih frekvenčnih pasov in nadaljnjem razvoju omrežja pa bodo možne gigabitne hitrosti, znatno krajši bodo tudi odzivni časi. Da bi najboljšo uporabniško izkušnjo in uporabo omrežja 5G omogočili čim večjemu številu uporabnikov, bomo paket Naj C s 1. 4. 2021 brezplačno spremenili v Naj 5G, ob tem pa bo začelo veljati še nekaj sprememb.

Spremembe, ki stopijo v veljavo s 1. 4.2021, so:

  1. Naročnikom paketa »Naj C« z redno mesečno naročnino 29,99 EUR bomo paket brezplačno spremenili v naprednejši paket »Naj 5G« z enako mesečno naročnino. Na ta način naročniki za enako mesečno naročnino prejmejo kar 300 GB prenosa podatkov (160 GB več, kot so jih imeli v paketu »Naj C«) in brezplačno uporabo omrežja 5G, ki omogoča hitrosti do 450 Mbit/s v smeri k uporabniku in do 100 Mbit/s v smeri od uporabnika. Za še boljšo uporabniško izkušnjo ima paket vključeni tudi storitvi VoLTE (Voice over LTE) in VoWiFi (Voice over WiFi). VoLTE je storitev, ki omogoča klicanje prek omrežja LTE/4G, storitev VoWiFi pa omogoča klicanje prek brezžičnega omrežja. Ob spremembi paketa se uporabnikom morebitne obstoječe ugodnosti (npr. ugodnost Penzion, ugodnost Poveži in prihrani) in podrejena razmerja (Druga številka, SIM2) prenesejo, skladno s Pogoji akcijskega nakupa naprav pa je možen nakup naprave v akcijski ponudbi iz Višje ugodnosti.
  2. Naročnikom paketa »Naj C« z redno mesečno naročnino 29,99 EUR in vključenim popustom 5 EUR na mesečno naročnino, ki so ga pridobili z akcijsko ponudbo, spreminjamo redno mesečno naročnino paketa na 24,99 EUR. Cena paketa torej ostaja enaka, ukinjamo le prikaz navedenega popusta, ki na aprilskem računu ne bo več obračunan. Navedeni paket vključuje 140 GB prenosa podatkov, ki jih je mogoče porabiti v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije (od tega na podlagi Uredbe EU brezplačno do 13982 MB v državah območja EU-tarife). Skladno s Pogoji akcijskega nakupa naprav je nakup naprav po novem možen iz Srednje ugodnosti. Morebitne obstoječe ugodnosti (npr. ugodnost Penzion, ugodnost Poveži in prihrani, ugodnost Mladi) in podrejena razmerja (Druga številka, SIM2) ostajajo enaki.
  3. Naročnikom paketa »Naj C akcija« z redno mesečno naročnino 24,99 EUR se ime paketa spremeni v »Naj C«. Vsebina paketa, mesečna naročnina, morebitne obstoječe ugodnosti (npr. ugodnost Penzion, ugodnost Poveži in prihrani, ugodnost Mladi), podrejena razmerja (Druga številka, SIM2) in pogoji nakupa naprav skladno s Pogoji akcijskega nakupa naprav ostajajo enaki.

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in se z njimi ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni.

Hkrati imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbire:

  • da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali
  • da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.

Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Na primer: naročniki so kljub odstopu od naročniške pogodbe dolžni plačati račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave naročniškega razmerja. Dodatne informacije so na voljo na www.telekom.si, prodajnih mestih Telekoma Slovenije in brezplačnih številkah 080 8000, 041 700 700 (slednja je brezplačna za uporabnike mobilnih storitev Telekoma Slovenije) in 080 70 70 (za poslovne uporabnike).