Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Spremembe v ponudbi mobilnih storitev Telekoma Slovenije s 1. 8. 2018

26. 6. 2018

S 1. 8. 2018 stopijo v veljavo spremenjene cene nekaterih mobilnih naročniških paketov in mobilnih storitev Telekoma Slovenije. Hkrati smo nekatere mobilne naročniške pakete nadgradili z dodatnimi količinami mobilnih storitev. V obdobju od 1. 7. do 31. 8. 2018 lahko naročniki svoj paket, ki se mu spremeni mesečna naročnina, brezplačno zamenjate za katerikoli drugi paket iz naše redne ponudbe.

Mesečna naročnina posameznih mobilnih naročniških paketov bo višja za 1 EUR ali 2 EUR (z DDV), mesečna naročnina posameznih mobilnih storitev pa za 1 EUR (z DDV).

Seznam mobilnih naročniških paketov in mobilnih storitev s spremenjeno ceno s 1. 8. 2018 najdete tukaj.

Ob tem bodo od 1. 8. 2018 dalje spodaj navedeni mobilni paketi nadgrajeni z dodatnimi količinami mobilnih storitev, in sicer:

 1. Paketu Dostopni B se spremeni količina brezplačne uporabe prenosa podatkov v državah območja EU-tarife, in sicer z 9230 MB na 9790 MB prenosa podatkov mesečno.
 2. Paketu Dostopni C se spremeni količina brezplačne uporabe prenosa podatkov v državah območja EU-tarife, in sicer z 12288 MB na 12590 MB prenosa podatkov mesečno.
 3. Paketu Dostopni Start se spremeni količina storitev s 500 enot storitev na 1000 enot storitev. Ena enota storitve je enaka eni minuti pogovora v vsa slovenska omrežja ali eni minuti odhodnih klicev znotraj držav območja EU-tarife (velja tudi za klice iz EU v Slovenijo) ali enemu poslanemu sporočilu SMS/MMS v Sloveniji ali enemu poslanemu sporočilu SMS iz držav območja EU-tarife.
 4. Paketu Neodvisni A se spremeni vključena količina prenosa podatkov z 10 GB na 15 GB prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije ali državah območja EU-tarife, od tega do 5120 MB brezplačno v državah območja EU-tarife.
 5. Paketu Neodvisni B se spremeni vključena količina prenosa podatkov z 20 GB prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije ali v državah območja EU-tarife na 30 GB prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije, od tega do 20 GB brezplačno v državah območja EU-tarife.
 6. Paketu Gluhi A se spremeni vključena količina prenosa podatkov s 15 GB na 20 GB prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije, od tega do 5320 MB brezplačno v državah območja EU-tarife.
 7. Podrejenemu paketu SIM 2 Mladi se spremeni vključena količina prenosa podatkov s 50 GB na 70 GB prenosa podatkov, ki so na voljo v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije.
 8. Paketu EU brezskrbni se spremeni vključena količina prenosa podatkov z 20 GB na 30 GB prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije, od tega do 8700 MB brezplačno v državah območja EU-tarife.
 9. Pri paketu Penzion Brezskrbni se nastavljen limit prenosa podatkov s privzeto vrednostjo 500 MB prenosa podatkov dvigne na 1 GB, kar velja v mobilnem omrežju Telekom Slovenije ali v državah območja EU-tarife.
 10. Pri paketu Brezskrbni A se nastavljen limit prenosa podatkov s privzeto vrednostjo 4 GB dvigne na 5 GB, kar velja v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije ali v državah območja EU-tarife.
 11. Pri paketu Brezskrbni B se nastavljen limit prenosa podatkov s privzeto vrednostjo 20 GB dvigne na 30 GB, kar velja v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije ali v državah območja EU-tarife, od tega do 8120 MB brezplačno v državah območja EU-tarife.
 12. Paketu Dogaja se spremeni vključena količina prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije z 20 GB na 30 GB, od tega do 5880 MB brezplačno v državah območja EU-tarife.
 13. Paketu Enostavni A se spremeni količina storitev s 500 enot storitev na 1000 enot storitev. Ena enota storitve je enaka eni minuti pogovora v vsa slovenska omrežja ali eni minuti odhodnih klicev znotraj držav območja EU-tarife (velja tudi za klice iz EU v Slovenijo) ali enemu poslanemu sporočilu SMS/MMS v Sloveniji ali enemu poslanemu sporočilu SMS iz držav območja EU-tarife.
 14. Paketu Enostavni B se spremeni količina storitev z 1000 enot storitev na 2000 enot storitev. Ena enota storitve je enaka eni minuti pogovora v vsa slovenska omrežja ali eni minuti odhodnih klicev znotraj držav območja EU-tarife (velja tudi za klice iz EU v Slovenijo) ali enemu poslanemu sporočilu SMS/MMS v Sloveniji ali enemu poslanemu sporočilu SMS iz držav območja EU-tarife.

Seznam mobilnih naročniških paketov z dodanimi količinami, ki veljajo od 1. 8. 2018 dalje, najdete tukaj.

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in se z njimi ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni.

Hkrati imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbire:

 • da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali
 • da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.

Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Na primer: naročniki so kljub odstopu od naročniške pogodbe dolžni plačati račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave naročniškega razmerja.

Dodatne informacije so na voljo na spletnih straneh Telekoma Slovenije, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačnih številkah 080 8000, 041 700 700 (slednja je brezplačna za uporabnike mobilnih storitev Telekoma Slovenije) in 080 70 70 (za poslovne uporabnike).