Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Spremembe v ponudbi mobilnih paketov Dostopni s 1. 4. 2018

26. 2. 2018

Obveščamo vas o spremembah mobilne ponudbe paketov Dostopni z dnem 1. 4. 2018. Mesečne naročnine paketov ostajajo nespremenjene, z navedenim datumom pa pričnejo veljati spodaj navedene spremembe:

a) Večje količine prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije

Vsem obstoječim in novim naročnikom mobilnih paketov Dostopni bomo s 1. 4. 2018 za še bolj brezskrbno uporabo mobilnega prenosa podatkov povečali količine le-teh v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije. Paket Dostopni A bomo z 20 GB prenosa podatkov nadgradili na 30 GB prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije, paket Dostopni B bomo s 40 GB prenosa podatkov nadgradili na 50 GB prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije, paket Dostopni C pa s 60 GB prenosa podatkov na 100 GB prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije. Ključna prednost nove ponudbe, ki ščiti uporabnika pred neželenimi visokimi računi, je, da bomo v Telekomu Slovenije uporabnika ob doseženi vključeni količini prenosa podatkov o tem obvestili in ustavili nadaljnji prenos podatkov brez dodatnih stroškov. Za nadaljnjo uporabo prenosa podatkov so uporabnikom na voljo ugodni dodatni zakupi, ki so objavljeni na www.telekom.si.

b) Sprememba količine prenosa podatkov v državah območja EU-tarife

Sprememba količine prenosa podatkov v državah območja EU-tarife se navezuje na Uredbo EU o ukrepih za enotni evropski trg (Uredba št. 2015/2120 z dne 25. 11. 2015) in izvedbeno Uredbo EU (Uredba št. 2016/2286 z dne 15. 12. 2016). Od 1. 4. 2018 dalje za mobilne pakete Dostopni velja politika poštene uporabe (v nadaljevanju PPU) prenosa podatkov, ki je izračunana skladno z veljavno uredbo (prej 20 GB). Paket Dostopni A bo imel v državah območja EU-tarife na voljo do 7168 MB prenosa podatkov brez dodatnega stroška/pribitka. Paket Dostopni B bo imel v državah območja EU-tarife na voljo do 9230 MB prenosa podatkov brez dodatnega stroška/pribitka. Paket Dostopni C bo imel v državah območja EU-tarife na voljo do 12288 MB prenosa podatkov brez dodatnega stroška/pribitka. Za uporabo nad s PPU določeno količino prenosa podatkov do porabe vseh zakupljenih količin se obračuna pribitek v višini 0,0073 EUR na 1 MB. Po porabi celotne zakupljene količine se prenos podatkov ustavi. Za nadaljnjo uporabo prenosa podatkov so uporabnikom na voljo ugodni dodatni zakupi, ki so objavljeni na www.telekom.si.

c) Paket Dostopni A in sprememba količine klicev iz Slovenije v EU-območje

S 1. 4. 2018 bodo imeli obstoječi in novi naročniki paketa Dostopni A vključenih 20 minut (prej 120 minut) klicev iz Slovenije v EU-območje. Vsem novim in obstoječim naročnikom navedenega paketa bomo omogočili vklop dodatne opcije, ki vključuje 100 minut klicev iz Slovenije v EU-območje z akcijsko mesečno naročnino 5 EUR. Dodatno opcijo bodo naročniki lahko naročili kot mesečni zakup in bo veljala do preklica.

Vsebina paketov Dostopni od 1. 4. 2018 dalje:

Dostopni1

*Vsem novim in obstoječim naročnikom navedenega paketa je na voljo dodatna opcija za vklop 100 minut klicev iz Slovenije v EU-območje z akcijsko mesečno naročnino 5 EUR.

Vse cene so v EUR z DDV.

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in se z njimi ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni.

Hkrati imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbire:

  • da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali
  • da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino

Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Na primer: naročniki so kljub odstopu od naročniške pogodbe dolžni plačati račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave naročniškega razmerja.

Dodatne informacije so na voljo na spletnih straneh Telekoma Slovenije, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačnih številkah 080 8000, 041 700 700 (slednja je brezplačna za uporabnike mobilnih storitev Telekoma Slovenije) in 080 70 70 za poslovne uporabnike.