Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Spremembe v ponudbi mobilnih paketov Dostopni A, B in C s 1. 1. 2019

26. 11. 2018

Obveščamo vas o spremembah mobilne ponudbe paketov Dostopni A, Dostopni B in Dostopni C z dnem 1. 1. 2019. Mesečne naročnine paketov ostajajo nespremenjene, z navedenim datumom pa pričnejo veljati spodaj navedene spremembe:

a) Sprememba količine prenosa podatkov v državah območja EU-tarife

Sprememba količine prenosa podatkov v državah območja EU-tarife se navezuje na Uredbo EU o ukrepih za enotni evropski trg (Uredba št. 2015/2120 z dne 25. 11. 2015) in izvedbeno Uredbo EU (Uredba št. 2016/2286 z dne 15. 12. 2016). Od 1. 1. 2019 dalje za mobilne pakete Dostopni velja politika poštene uporabe (v nadaljevanju PPU) prenosa podatkov, ki je izračunana skladno z veljavno uredbo. Paket Dostopni A bo imel v državah območja EU-tarife na voljo do 9323 MB prenosa podatkov brez dodatnega stroška/pribitka. Paket Dostopni B bo imel v državah območja EU-tarife na voljo do 13054 MB prenosa podatkov brez dodatnega stroška/pribitka. Paket Dostopni C bo imel v državah območja EU-tarife na voljo do 16785 MB prenosa podatkov brez dodatnega stroška/pribitka. Za uporabo nad s PPU določeno količino prenosa podatkov se bo do porabe vseh zakupljenih količin obračunal pribitek v višini 5,49 EUR na 1 GB. Po porabi celotne zakupljene količine se bo prenos podatkov ustavil. Za nadaljnjo uporabo prenosa podatkov bodo uporabnikom na voljo ugodni dodatni zakupi, ki so objavljeni na www.telekom.si.

b) Sprememba količine klicev iz Slovenije v EU-območje

S 1. 1. 2019 obstoječi in novi naročniki paketov Dostopni A (20 minut klicev iz Slovenije v EU-območje), Dostopni B (120 minut klicev iz Slovenije v EU-območje) in Dostopni C (120 minut klicev iz Slovenije v EU-območje) ne bodo imeli več vključene navedene količine klicev iz Slovenije v EU-območje. Klici se bodo zaračunavali po veljavnem ceniku paketa, ki je objavljen na www.telekom.si. Vsem novim in obstoječim naročnikom navedenih paketov bomo omogočili vklop dodatnega zakupa, ki bo vključeval 120 minut klicev iz Slovenije v EU-območje, z mesečno naročnino 5 EUR. Dodatni zakup bodo naročniki lahko naročili kot mesečni zakup, ki bo veljal do preklica. V koledarskem letu je navedeni zakup dva meseca brezplačen. Zakup lahko vključite od 1. 1. 2019 dalje, tako da pošljete SMS s ključno besedo KO EU 120 na 1918.

Vsebina paketov Dostopni A, B in C od 1. 1. 2019 dalje:

dostopni-1-1

Vse cene so v EUR z DDV.

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in se z njimi ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni.

Hkrati imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbire:

  • da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali
  • da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.

Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Na primer: naročniki so kljub odstopu od naročniške pogodbe dolžni plačati račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave naročniškega razmerja.

Dodatne informacije so na voljo na spletnih straneh Telekoma Slovenije, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije ter na brezplačnih številkah 080 8000, 041 700 700 (slednja je brezplačna za uporabnike mobilnih storitev Telekoma Slovenije) in 080 70 70 za poslovne uporabnike.