Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Spremembe v ponudbi mobilnih naročniških paketov in storitev s 1. januarjem 2021

27. 11. 2020

Obveščamo vas, da bodo s 1. 1. 2021 pričele veljati spremenjene cene nekaterih mobilnih naročniških paketov in mobilnih storitev Telekoma Slovenije. Hkrati bomo nekaterim mobilnim naročniškim paketom povečali vključeno količino prenosa podatkov v državah območja EU-tarife. Z navedenim datumom stopijo v veljavo naslednje spremembe:

a) Sprememba mesečne naročnine

Mesečna naročnina nekaterih mobilnih naročniških paketov in posameznih mobilnih storitev se spreminja za 1 EUR (znesek z DDV). V decembru 2020 lahko zato paket, pri katerem se bo spremenila mesečna naročnina, BREZPLAČNO zamenjate za katerikoli drug mobilni paket iz naše redne ponudbe.

Mesečna naročnina bo ostala nespremenjena pri spodaj navedenih paketih:

  • NEO Svet (NEO Svet A, NEO Svet B, NEO Svet C, NEO SuperNet),
  • Modri (Modri, Modri Plus, Modri Svet, Modri Net, Modri Domači, Modri poslovni paket),
  • Druga številka (Druga številka – Brezskrbni, Druga številka – Modri, Druga številka – Naj, Druga številka – Naj poslovni, Druga številka – NEO, Druga številka – Podjetni),
  • Enostavni poslovni paket,
  • Premium poslovni paket,
  • Gluhi A,
  • Mobilni Internet LTE/4G poslovni, Mobilni Internet Mini, Mobilni Internet Neomejeno, Mobilni Internet Piko, Mobilni Internet POS, Mobilni Internet Start in
  • Telemetrija.

Seznam mobilnih naročniških paketov in mobilnih storitev s spremenjeno ceno od 1. 1. 2021

b) Povečanje vključene količine prenosa podatkov v državah območja EU-tarife v nekaterih paketih

Skladno z Uredbo EU se bo s 1. 1. 2021 pri nekaterih mobilnih naročniških paketih povečala vključena količina prenosa podatkov v državah območja EU-tarife.

Seznam mobilnih paketov, pri katerih se bo s 1. 1. 2021 povečala vključena količina prenosa podatkov v državah območja EU-tarife brez dodatnih stroškov

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in se z njimi ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni.

Hkrati imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbire:

  1. da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali
  2. da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.

Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Na primer: naročniki so kljub odstopu od naročniške pogodbe dolžni plačati račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave naročniškega razmerja.

Dodatne informacije so na voljo na www.telekom.si, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije ter na brezplačnih številkah 080 8000, 041 700 700 (slednja je brezplačna za uporabnike mobilnih storitev Telekoma Slovenije) in 080 70 70 (za poslovne uporabnike).