Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Spremembe v ponudbi mobilnih in fiksnih storitev Telekoma Slovenije s 1. 1. 2018

29. 11. 2017

1. Sprememba obračunavanja mobilnih storitev pri gostovanju v območju držav z EU- tarifo

Obveščamo vas, da se s 1. 1. 2018 spremeni način obračunavanja mobilnih storitev pri gostovanju v območju držav z EU- tarifo. Spremembe se navezujejo na sprejeti uredbi EU, in sicer Uredbo EU o ukrepih za enotni evropski trg (Uredba št. 2015/2120 z dne 25. 11. 2015) in izvedbeno Uredbo EU (Uredba št. 2016/2286 z dne 15. 12. 2016).

Spremembe obračunavanja mobilnih storitev pri gostovanju v območju držav z EU-tarifo, ki s 1. 1. 2018 stopijo v veljavo, so naslednje:

Obračun posameznih storitev, opravljenih pri gostovanju v območju držav z EU-tarifo, je enak kot v Sloveniji.

Uporaba zakupljenih enot mobilnih storitev v Sloveniji (klici, sporočila, prenos podatkov) velja pod enakimi pogoji tudi pri gostovanju v območju držav z EU-tarifo, in sicer:

  • Zakupljene minute (razen zakupljene minute znotraj mobilnega omrežja Telekoma Slovenije) veljajo tudi za odhodne klice znotraj območja držav z EU-tarifo.
  • Zakupljena sporočila SMS veljajo tudi pri pošiljanju iz območja držav z EU-tarifo.
  • Zakupljena sporočila MMS veljajo tudi pri pošiljanju iz območja držav z EU-tarifo, pri tem pa se za vsak poslani ali prejeti MMS znotraj območja držav z EU-tarifo obračuna prenos podatkov, ki se odšteva od zakupljene količine prenosa podatkov posameznega paketa.
  • Zakupljene količine prenosa podatkov posameznega paketa se v skladu z zgoraj navedenima uredbama lahko uporabljajo v območju držav z EU-tarifo v celoti oziroma do določene količine (politika poštene uporabe, v nadaljevanju: PPU) brez dodatnih stroškov. Za uporabo nad s PPU določeno količino prenosa podatkov do porabe vseh zakupljenih količin se obračuna pribitek v višini 0,0073 EUR na 1 MB (cena z DDV). Po porabi celotne zakupljene količine se prenos podatkov obračuna po ceniku posameznega paketa.

V skladu z Uredbo EU o ukrepih za enotni evropski trg (Uredba št. 2015/2120 z dne 25. 11. 2015) in izvedbeno Uredbo EU (Uredba št. 2016/2286 z dne 15. 12. 2016) se 1. 1. 2018 spremeni obračunavanje mobilnih storitev pri gostovanju v območju držav z EU-tarifo, ki so: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper (grški del), Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Gibraltar, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Liechtenstein, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Španija, Švedska, Velika Britanija in Vatikan.

Seznam mobilnih paketov z vključeno količino prenosa podatkov brez dodatnih stroškov, pri katerih velja PPU v območju držav z EU-tarifo.
Cene odhodnih klicev v države izven območja z EU-tarifo ter cene klicev na posebne, komercialne in premijske številke v območju držav z EU-tarifo ostanejo nespremenjene. Prav tako ostajajo nespremenjene cene klicev iz Slovenije v tujino, tudi v območje držav z EU-tarifo.

2. Sprememba cenika mobilnih in fiksnih storitev

Obveščamo vas, da prične s 1. 1. 2018 veljati spremenjen cenik za:

a) mobilne storitve

Cenik Mobilni naročniški paketi in dodatne storitve po 1. 1. 2018
Mesečna naročnina mobilnih naročniških paketov se zviša za 1,04 EUR (z DDV). Mesečna naročnina klicnih opcij za poslovne uporabnike se zviša za 1,04 EUR (z DDV). Mesečna naročnina storitev mobilnega interneta se zviša za 2 EUR (z DDV).

b) fiksne storitve

Decembra bomo postopoma nadgradili pakete z višjimi hitrosti interneta v naslednjih paketih, kjer za to obstajajo tehnične zmožnosti:

PAKETADSLVDSLFTTH
TopTrio Osnovni
TRIO Osnovni
TopTrio Mini HBO
do 10/1 Mbit/sdo 10/2 Mbit/s50/20 Mbit/s
TopTrio Plus
TopTrio
TopTrio HBO
do 20/1 Mbit/sdo 20/2 Mbit/s50/20 Mbit/s
TopTrio Penziondo 10/1 Mbit/sdo 10/2 Mbit/s10/2 Mbit/s
TopTrio Mega HDdo 20/1 Mbit/sdo 30/5 Mbit/sdo 100/20 Mbit/s

Nekatere pakete bomo januarja 2018 obogatili kar s 3 novimi programi, in sicer Viasat Nature, Viasat Explore in povsem novim programom Epic Drama.

V pakete TRIO Osnovni, Internet in TV, TV in IP-telefonija, OŠO GVO TRIO Osnovni, OŠO Kostak TRIO Osnovni, OŠO Tritel TRIO Osnovni, TV brez interneta, TV Standard, OŠO FMC TRIO Osnovni, OŠO Valtel TRIO Osnovni, TV Standard in IP-telefonija, Internet in TV (OŠO), OŠO GVO TRIO Neomejeni ter OŠO Vahta TRIO Osnovni, bomo januarja 2018 dodali možnost naročila naprednih storitev z Ogledom nazaj brezplačno.

Cenik fiksnih storitev ter paketov Telekoma Slovenije po 1. 1. 2018

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in se z njimi ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni.

Hkrati imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbire:

  • da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali
  • da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.

Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Na primer: naročniki so kljub odstopu od naročniške pogodbe dolžni plačati račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave naročniškega razmerja.

Dodatne informacije so na voljo na spletnih straneh Telekoma Slovenije, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačnih številkah 080 8000 in 041 700 700 (slednja je brezplačna za uporabnike mobilnih storitev Telekoma Slovenije).