Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Spremembe v ponudbi elektrike Telekoma Slovenije s 1. 5. 2021 za gospodinjski odjem

1. 3. 2021

S 1. 5. 2021 stopijo v veljavo spremenjene cene dobave električne energije Telekoma Slovenije za gospodinjstva – redni cenik. Pri tem akcijske cene dobave električne energije v času akcijskega obdobja ostajajo nespremenjene. Po izteku akcijskega obdobja prične veljati cena električne energije po takrat veljavnem ceniku, torej po ceniku, ki stopi v veljavo 1. 5. 2021.

Redni cenik električne energije za gospodinjstva od 1. 5. 2021 dalje:

Cene tarifVT (EUR/kWh)MT (EUR/kWh)ET (EUR/kWh)
brez DDV0,0834200,0480600,073300
z DDV0,1017720,0586330,089426

VT – visoka tarifa, MT – mala tarifa, ET – enotna tarifa

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in se z njimi ne strinjajo, imajo pravico odstopiti od pogodbe o dobavi v roku enega meseca po začetku veljave spremenjenih cen (tj. od 1. 5. do 1. 6. 2021) brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni.

Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Na primer: naročniki so kljub odstopu od naročniške pogodbe dolžni plačati račune za opravljene storitve.

Dodatne informacije so vam na voljo na brezplačni številki 080 8000 ali e-naslovu info@telekom.si.