Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Sprememba ugodnosti Poveži in prihrani v paketu Neodvisni A s 1. 4. 2018

26. 2. 2018

Obveščamo vas, da bo od 1. 4. 2018 dalje v paketu Neodvisni A spremenjena ugodnost Poveži in prihrani. Naročnik paketa Neodvisni A in izbranih paketov fiksnih storitev je od navedenega datuma dalje v primeru skupnega računa upravičen do znižane mesečne naročnine iz naslova ugodnosti Poveži in prihrani zgolj pri naročnini na fiksen paket. Prodajna ponudba ugodnosti Poveži in prihrani je objavljena na www.telekom.si.

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in se z njimi ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni.

Hkrati imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbire:

  • da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali
  • da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.

Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Na primer: naročniki so kljub odstopu od naročniške pogodbe dolžni plačati račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave naročniškega razmerja.

Dodatne informacije so na voljo na spletnih straneh Telekoma Slovenije, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačnih številkah 080 8000 in 041 700 700 (slednja je brezplačna za uporabnike mobilnih storitev Telekoma Slovenije).