Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Sprememba TV-programov v programski opciji Pink

1. 4. 2021

Obveščamo vas, da bomo s 1. 5. 2021 v programski opciji Pink spremenili določene TV-programe, saj je dobavitelj za nekatere izgubil pravice za predvajanje na slovenskem trgu. S 1. 5. 2021 se tako v programski opciji Pink ukinjajo TV-programi:

Pink Movies

  • Pink Family
  • Pink Kids

Namesto njih bodo s 1. 5. 2021 v programski opciji Pink štirje novi TV-programi, in sicer:

  • Pink Serije
  • Pink Show
  • Pink Fashion
  • Pink Folk 2

Naročniki, ki se jim bo programska shema spremenila in ki se s spremembo ne strinjajo, imajo v roku 30 dni pred uveljavitvijo spremembe oz. do 1. 5. 2021 pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni.

Hkrati imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbire:

  • da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali
  • da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.

Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Na primer: naročniki so kljub odstopu od naročniške pogodbe dolžni plačati račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave naročniškega razmerja.