Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Sprememba pri pošiljanju računov

21. 10. 2020

V Telekomu Slovenije skrbimo, da z odgovornim delovanjem prispevamo tudi k zdravemu okolju in ohranjanju narave. V naše poslovanje, izdelke, storitve in vsebine so vgrajena načela trajnostnega razvoja, tako da svoje okoljske vplive nenehno načrtno zmanjšujemo. Pri tem spoštujemo tudi vse slovenske in evropske zakonodajne zahteve na tem področju.

Možnosti za odgovorno ravnanje z okoljem ponujamo tudi vam, našim uporabnikom. V okviru nadaljnjega razvoja in izvajanja poslovnih procesov brezpapirnatega poslovanja na področju izdaje mesečnih računov spreminjamo cenik v delu, ki se nanaša na pošiljanje računov v tiskani obliki.

S 1. 1. 2021 bomo tako pošiljanje mesečnega računa v tiskani (papirnati) obliki pričeli zaračunavati v višini 0,81 EUR brez DDV oziroma 1,00 EUR z DDV.

Priporočamo vam prehod na brezplačen e-račun, ki ga prejmete na svoj e-naslov ali v e-banko ter odjavo tiskanega računa. Najlažje to uredite sami v Mojem Telekomu na moj.telekom.si ali v mobilni aplikaciji. Če še nimate urejenega dostopa, po prijavi v Moj Telekom izberite, da želite polni dostop (PRIDOBI KODO TELEKOM ID), in nato videoidentifikacijo. Čez celoten postopek vas bo vodila svetovalka.

Na e-račune pa se lahko naročite tudi prek e-naslova e-poslovanje.racuni@telekom.si. Več informacij o e-računih je na voljo na https://ts.si/e-racun.

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in se z njimi ne strinjate, imate do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni.

Hkrati imate naročniki, ki ste v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbire:

  • da prejeto terminalsko opremo obdržite in Telekomu Slovenije povrnete znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali
  • da prejeto terminalsko opremo vrnete Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem vam je bila izročena, in plačate uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa vam vrne kupnino.

Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Na primer: naročniki ste kljub odstopu od naročniške pogodbe dolžni plačati račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave naročniškega razmerja.