Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Sprememba ponudbe Klicni center na mobilni številki

19. 6. 2020

Uporabnike storitve Klicni center na mobilni številki obveščamo, da bomo s 1. avgustom 2020 spremenili mesečno naročnino na dodatno storitev Napredni Klicni center, ki jo omogočamo v okviru naročniškega paketa Klicni center. Mesečna naročnina dodatne storitve bo od 1. avgusta 2020 dalje znašala 12,99 EUR brez DDV.

Hkrati se v okviru paketa Klicni center spreminja tudi način obračunavanja pogovorov v notranjem prometu za preusmerjene klice prek nosilne številke na ponorno točko v mobilno in fiksno omrežje Telekoma Slovenije. Cena takšnih preusmerjenih klicev bo od 1. avgusta 2020 dalje znašala 0,0299 EUR brez DDV na minuto.

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in se z njimi ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni.

Hkrati imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbire:

  • da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali
  • da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.

Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Naročniki so tako v primeru odstopa od naročniške pogodbe dolžni poravnati račune za opravljene storitve in druge obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni, in sicer zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave naročniškega razmerja.

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani Telekoma Slovenije https://www.telekom.si/poslovni-uporabniki, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačni številki 080 70 70.