Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Sprememba cen v ponudbi klasične telefonije (PSTN/ISDN/Centreks) in univerzalne storitve s 1. 1. 2023

25. 11. 2022

V Telekomu Slovenije zagotavljamo kakovostne in zanesljive komunikacijske storitve. Vaše zaupanje nam veliko pomeni. Žal pa ob tem prihaja do povišanja vzdrževalnih stroškov infrastrukture, ki je potrebna za nemoteno delovanje storitev, zaradi česar se bodo s 1. 1. 2023 cene paketov, ki vključujejo klasično telefonijo PSTN/ISDN (v nadaljevanju paketi) povišale za dva evra (z DDV).

Informacija o tem, kateri paket uporabljajo, je naročnikom na voljo na mesečnem računu za komunikacijske storitve. Seznam paketov, ki se jim spremeni mesečna naročnina, vam je na voljo na https://ts.si/paketi-klasicni-uso.

Naročniki paketov, ki se vam spremeni mesečna naročnina, lahko paket brezplačno spremenite v katerikoli drug paket iz naše redne ponudbe. Spremembo lahko uredite na vseh prodajnih mestih Telekoma Slovenije.

Naročniki, na katere se navedena sprememba nanaša in se z njo ne strinjate, imate pravico v roku 60 dni od prejema obvestila odstopiti od naročniške pogodbe brez plačila kakršnihkoli dodatnih stroškov (na primer stroškov prekinitve naročniškega razmerja oziroma drugih administrativnih stroškov, pogodbenih kazni, zneskov prejetih ugodnosti ali drugih dogovorjenih nadomestil), razen zapadlih in neplačanih obveznosti. Na primer: naročnik je kljub odstopu od naročniške pogodbe dolžan plačati račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme oz. drugega blaga po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave naročniškega razmerja.

Naročniki ste v primeru odstopa od naročniške pogodbe dolžni plačati nadomestilo za terminalsko opremo, ki ste jo prejeli po akcijski ceni in jo obdržali. Če se odločite, da boste Telekomu Slovenije vrnili terminalsko opremo, lahko to vrnete v stanju, v kakršnem vam je bila izročena, ob upoštevanju njene normalne rabe. V tem primeru boste zanjo plačali uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa vam bo vrnil kupnino.

Dodatne informacije so vam na voljo na www.telekom.si, prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačni številki 080 8000.