Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Prenehanje dobave električne energije končnim uporabnikom

29. 11. 2021

Obveščamo vas, da bomo s 1. 1. 2022 prenehali z dobavo električne energije končnim uporabnikom. Da bo prehod k drugemu dobavitelju elektrike čim bolj enostaven, naročnikom, ki so imeli s Telekomom Slovenije sklenjeno tudi pogodbo o dobavi električne energije, priporočamo, da si čimprej poiščejo novega dobavitelja, pri tem pa lahko izbirajo iz seznama dobaviteljev električne energije.

Celoten postopek menjave dobavitelja električne energije je po korakih predstavljen na spletnih straneh Agencije za energijo (https://www.agen-rs.si/gospodinjski/elektrika/kako-zamenjam-dobavitelja) in spletnih straneh SODA (https://www.sodo.si/sl/objave/obvestilo-za-odjemalce-elektricne-energije).

Prenehanje dobave električne energije na naročniška razmerja za mobilne, fiksne in ostale komunikacijske storitve nima in ne bo imelo nobenega vpliva.

S postopkom izbire novega dobavitelja električne energije pričnite čimprej, saj lahko prehod k drugemu dobavitelju traja dlje časa, tudi do mesec dni. Pogodbo z novim dobaviteljem električne energije je potrebno skleniti najkasneje do 31. 12. 2021.

Uporabniki, ki ne bodo pravočasno sklenili pogodbe z novim dobaviteljem električne energije, bodo skladno z energetsko zakonodajo s 1. 1. 2022 prešli na sistem zasilne oskrbe. To pomeni, da jim bo dobavo električne energije zagotavljal SODO (Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo). Cenik za zasilno oskrbo z električno energijo je v celoti objavljen na spletni strani SODA, v tabeli pa so ključne informacije:

Elektrika table 01122021

Cena električne energije v sistemu zasilne oskrbe je višja od ponudb dobaviteljev električne energije, zato je še toliko bolj pomembno, da se menjava dobavitelja uredi čim prej. Ker bo Telekom Slovenije s 1. 1. 2022 prenehal z dobavo električne energije vsem končnim odjemalcem, vam s tem dnem pogodbeno razmerje tudi odpovedujemo.

Povzetek pomembnih informacij in povezav

Celoten postopek menjave dobavitelja električne energije je po korakih predstavljen na spletnih straneh Agencije za energijo: https://www.agen-rs.si/gospodinjski/elektrika/kako-zamenjam-dobavitelja in na spletnih straneh SODO: https://www.sodo.si/sl/objave/obvestilo-za-odjemalce-elektricne-energije.

1. Preverite cene električne energije in čim prej izberite novega dobavitelja.

Na spletnih straneh Agencije za energijo je na voljo tudi primerjalnik ponudb električne energije: https://www.agen-rs.si/primerjalnik

DobaviteljSpletna stranKontaktna številka
ADRIAPLIN d.o.o.https://www.adriaplin.si080 33 00
E.ON LJUBLJANA d.o.o.https://www.e-on.si/080 36 36
E3 d.o.o.https://www.e3.si080 34 45
ECE d.o.o.https://www.ece.si/ 080 22 04
ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.https://www.elektro-energija.si/ 080 28 08
ENERGIA GAS AND POWER d.o.o.https://www.e-nergia.si/ 01 565 44 88
ENERGIJA DIREKT d.o.o.http://www.energija-direkt.si/ 041 245 764
ENERGIJA PLUS d.o.o.https://www.energijaplus.si/ 080 21 15
GEN-I d.o.o.https://www.gen-i.si/ 080 15 58
HEP ENERGIJA d.o.o.http://www.hep-energija.si/01 292 6166
INVOLTA d.o.o.https://www.involta.si/08 20 50 232
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.https://www.bivanjudajemoutrip.si/080 28 82
PETROL, SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA, d.d.https://www.petrol.si/za-dom/energenti/elektricna-energija 080 22 66
SONCE energija obnovljivi viri d.o.o.https://sonce.com/elektricna-energija/ 059 07 09 07

2. Podpišite pogodbo za dobavo električne energije pri novem ponudniku.

Če potrebujete obrazce za dopolnitev vloge za zamenjavo dobavitelja, so vam le-ti dostopni na spletnih straneh SODO: https://www.sodo.si/sl/za-dobavitelje/obrazci-perun-eis

3. Po podpisu pogodbe bo potreben popis stanja števca.

Odjemalcem digitalnega števca se bo stanje odčitalo avtomatsko.

Imetnikom analognega števca bo stanje prišla popisat pooblaščena oseba, s katero boste uskladili termin popisa.

4. Če spremembe dobavitelja ne boste uredili pravočasno, vam bo električno energijo dobavljal SODO, in sicer po ceniku za zasilno oskrbo.

Več informacij o ceniku za zasilno oskrbo je na voljo na spletnih straneh SODO: https://www.sodo.si/ostali-ceniki/cenik-za-zasilno-oskrbo-z-elektricno-energijo

Ker želimo, da postopek zamenjave dobavitelja elektrike poteka čim bolj preprosto, smo uporabnikom za vse dodatne informacije in pomoč na voljo na brezplačni številki 080 8000.