Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Povečanje vključene količine prenosa podatkov v državah območja EU-tarife skladno z Uredbo EU

23. 12. 2022

Skladno z Uredbo (EU) o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji št. 2022/612 se bo s 1. 1. 2023 pri določenih paketih in dodatnih mobilnih zakupih povečala vključena količina prenosa podatkov, ki jo uporabniki lahko brezplačno porabijo v državah območja EU-tarife. Hkrati se bo znižala višina pribitka za preneseni gigabajt podatkov (GB).

Od 1. 1. 2023 dalje se bo prenos podatkov, ki bo presegel politiko poštene uporabe, do porabe vseh zakupljenih količin obračunal z nižjim pribitkom, in sicer v višini 2,19 EUR za 1 GB prenosa podatkov (do 31. 12. 2022 znaša pribitek 2,44 EUR). Višina pribitka za preneseni GB velja tudi za predplačnike. Zneska vključujeta DDV.

Seznam paketov, pri katerih se bo s 1. 1. 2023 povečala vključena količina prenosa podatkov v državah območja EU-tarife brez dodatnih stroškov

Seznam dodatnih mobilnih zakupov, pri katerih se bo s 1. 1. 2023 povečala vključena količina prenosa podatkov v državah območja EU-tarife brez dodatnih stroškov