Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Povečali bomo vključene količine prenosa podatkov v državah območja EU- tarife in znižali ceno pribitkov skladno z Uredbo EU

26. 5. 2022

30. junija 2022 preneha veljati Uredba (EU) št. 531/2012, s 1. julijem 2022 pa v veljavo stopi nova Uredba (EU) o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji št. 2022/612. Skladno z novo uredbo se s 1. julijem 2022 naročnikom in predplačnikom mobilnih storitev spreminjajo cene odhodnih in dohodnih reguliranih gostujočih klicev, reguliranih gostujočih sporočil SMS in reguliranih storitev podatkovnega gostovanja v državah območja EU-tarife. Pri posameznih mobilnih naročniških paketih in dodatnih mobilnih zakupih se bo tako povečala vključena količina mobilnega prenosa podatkov v državah območja EU-tarife, ki jo lahko uporabniki porabijo brezplačno. Drugi pogoji uporabe reguliranih storitev po 1. juliju 2022 ostajajo nespremenjeni.

Povečane količine prenosa podatkov, ki jih uporabniki lahko brezplačno porabijo v državah območja EU-tarife:

Cena pribitka, ki se prične zaračunavati po porabljeni zakupljeni količini oz. ob uveljavitvi politike poštene uporabe, se zniža na:

Sprememba cenika zaračunavanja pribitkov skladno z Uredbo EU
Datum spremembeKlic (minuta)Prenos podatkov (GB)SMS-sporočilo
Do 30. 6. 20220,03904 EUR3,05 EUR0,01220 EUR
Od 1. 7. 20220,02684 EUR2,44 EUR0,00488 EUR

Cene vključujejo DDV.

Primer:
Od 1. julija 2022 dalje se bo prenos podatkov, ki bo presegel politiko poštene uporabe, do porabe vseh zakupljenih količin obračunal z nižjim pribitkom, in sicer v višini 2,44 EUR za 1 GB prenosa podatkov (do 30. junija 2022 znaša pribitek 3,05 EUR).