Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Osvežitev starejših mobilnih paketov Telekoma Slovenije s 1. 4. 2018

26. 2. 2018

Uporabnike obveščamo, da bomo s 1. 4. 2018 posodobili mobilno ponudbo, tako da bomo starejše mobilne naročniške pakete brezplačno nadgradili s trenutno veljavno in ugodnejšo ponudbo. Spremembe, ki pri tem stopijo v veljavo, so naslednje:

  1. Naročnikom paketov EU neomejeni, Neomejeni A, Neomejeni C, Paket 2014, Paket 2015, Poslovni Neomejeni C, Povezani 2000, Povezani 2400, Povezani 300, Povezani 400 in Povezani 400 plus se paket spremeni v paket Dostopni A. Vsebina novega paketa je predstavljena v spodnji tabeli.
  2. Naročnikom paketov Džabest 2000, Džabest 2000 za zmeri, Džabest Na polno, Džabest Na polno za zmeri in Džabest Ruzak se paket spremeni v paket Neodvisni B. Naročniki paketov Džabest 2000 za zmeri in Džabest Na polno za zmeri bodo lahko paket Neodvisni B obdržali za nedoločen čas oz. do spremembe naročniškega razmerja v skladu z določili Splošnih pogojev uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d.d. Vsebina novega paketa je predstavljena v spodnji tabeli.
  3. Naročnikom paketa Džabest 250 za zmeri se paket spremeni v paket Neodvisni A. Naročniki paketa Džabest 250 za zmeri bodo lahko paket Neodvisni A obdržali za nedoločen čas oz. do spremembe naročniškega razmerja v skladu z določili Splošnih pogojev uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d.d. Vsebina novega paketa je predstavljena v spodnji tabeli.
  4. Naročnikom podrejenega naročniškega razmerja Druga številka z nosilnim naročniškim paketom Neomejeni C ali Poslovni Neomejeni C se podrejeno naročniško razmerje Druga številka spremeni v Druga številka – Brezskrbni. Ob nespremenjeni mesečni naročnini uporabniki Druga številka – Brezskrbni pridobijo količine nosilnega paketa Dostopni A.
  5. Naročnikom paketov Mini Povezani, Povezani 120, Povezani 120 P in Skupaj A se paket spremeni v Dostopni Start. Vsebina novega paketa je predstavljena v spodnji tabeli.
  6. Naročnikom zgoraj navedenih mobilnih paketov s pripadajočim podrejenim razmerjem SIM 2 se na nosilnem paketu Dostopni A podrejeno razmerje SIM 2 spremeni v SIM 2 brezskrbni, z mesečno naročnino 11,99 EUR z DDV; na nosilnem paketu Neodvisni B pa iz SIM 2 v SIM 2 Mladi, z mesečno naročnino 10,00 EUR z DDV in dodatno količino 50 GB prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije.

Vsebina mobilnih paketov od 1. 4. 2018 dalje:

a) Paket Dostopni A in paketa Neodvisni

DN1

*Vsem novim in obstoječim naročnikom navedenega paketa je na voljo dodatna opcija za vklop 100 minut klicev iz Slovenije v EU-območje z akcijsko mesečno naročnino 5 EUR.

b) Paket Dostopni Start

DostopniStart_final

Vse cene so v EUR z DDV.

Osvežitev starejših mobilnih paketov Telekoma Slovenije s 1. 4. 2018

primerjalna-tabela-mobilno

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in se z njimi ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni.

Hkrati imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbire:

  • da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali
  • da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.

Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Na primer: naročniki so kljub odstopu od naročniške pogodbe dolžni plačati račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave naročniškega razmerja.

Dodatne informacije so na voljo na spletnih straneh Telekoma Slovenije, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačnih številkah 080 8000, 041 700 700 (slednja je brezplačna za uporabnike mobilnih storitev Telekoma Slovenije) in 080 70 70 za poslovne uporabnike.