Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Obveščanje uporabnikov o spremembah pogojev iz naročniške pogodbe

10. 10. 2017

Zaradi uskladitve poslovanja z določbami Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi splošnih pogojev iz naročniške pogodbe (na primer sprememba cenika, preimenovanje paketov …), ki je bil sprejet na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), uporabnike naših storitev obveščamo, da bomo v Telekomu Slovenije veljavne spremembe pričeli uveljavljati 11. 10. 2017.

Skladno z navedenim aktom lahko uporabniki naših storitev izberete način, na katerega želite biti v prihodnje obveščeni o nameravanih spremembah pogojev iz naročniške pogodbe. Pri tem imate na voljo naslednje možnosti: prek SMS-sporočil, prek elektronske pošte ali s klasično pošto na naslov naročnika. Svojo odločitev nam lahko do 15. 11. 2017 sporočite na prodajnih mestih Telekoma Slovenije, d.d., in prek številk 080 8000 in 041 700 700. V skrbi za okolje si v Telekomu Slovenije želimo, da bi se čim več uporabnikov odločilo za elektronske poti obveščanja.

Uporabnike, ki načina obveščanja ne boste posebej izbrali, bomo o spremembah pogojev iz naročniške pogodbe obveščali na naslednje načine:

- naročnike mobilnih storitev in uporabnike predplačniških mobilnih storitev, ki podpirajo prejem SMS-sporočila, bomo obveščali prek SMS-sporočil. V primeru naročniških razmerij z več mobilnimi številkami bomo obveščali prek SMS-sporočil na nosilno številko;

- naročnike fiksnih storitev bomo obveščali prek elektronske pošte na naslov, ki je bil opredeljen v naročniški pogodbi ob registraciji elektronskega poštnega predala, ali pa na elektronski naslov, ki so ga naročniki navedli ob registraciji v Moj Telekom. V primeru, da so naročniki v naročniški pogodbi navedli kontaktno mobilno številko, vas bomo obveščali prek SMS-sporočil na to številko;

- naročnike, ki v naročniški pogodbi nimajo navedene ne kontaktne mobilne številke ne elektronskega naslova, bomo obveščali z obvestilom po klasični pošti.

Poleg navedenega osebnega obveščanja bodo obvestila o nameravanih spremembah pogojev iz naročniške pogodbe objavljena tudi na spletnih straneh in prodajnih mestih Telekoma Slovenije.

Ker je sprememba pogojev potrebna zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo oziroma s podzakonskimi predpisi, naročniki zaradi uveljavitve teh sprememb, če se z njimi ne strinjajo, nimajo pravice do odstopa od naročniške pogodbe brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja, brez pogodbene kazni in brez odpovednega roka.

Dodatne informacije so na voljo na prodajnih mestih Telekoma Slovenije, d.d., in na številkah 080 8000 ali 041 700 700.