Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Novosti v TV-shemi

2. 8. 2021

Naročnike televizije Telekoma Slovenije obveščamo, da je odslej 7-dnevni ogled nazaj na voljo tudi na naslednjih TV-programih: Pink Serije, Pink Film, Pink Plus, Pink Show in Pink World. Skupno 7-dnevni ogled nazaj omogočamo na 120 TV-programih v naši programski shemi.

Hkrati vas obveščamo, da se bo 2. 8. 2021 TV-program VH1 preimenoval v MTV 00's. Sprememba vključuje le ime TV-programa, medtem ko vsebine ostajajo nespremenjene.

S 1. 9. 2021 bomo zaradi preteka programskih pravic iz programske sheme umaknili TV-programa AXN in AXN Spin.

Naročniki, ki se jim bo zaradi ukinitve programov AXN in AXN Spin spremenila programska shema in ki se s spremembo ne strinjajo, imajo v roku 30 dni pred uveljavitvijo spremembe oz. do 1. 9. 2021 pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Hkrati imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbire:

  • da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali
  • da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.

Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Na primer: naročniki so kljub odstopu od naročniške pogodbe dolžni plačati račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave naročniškega razmerja.